Leonarda da Vinči projekta ietvaros Preiļu arodviduskolas audzēkņi izgāja praksi Vācijā

22.03.2009.

No 22. marta līdz 20. aprīlim Leonarda da Vinči projekta ietvaros Preiļu arodviduskolas audzēkņi izgāja praksi Vācijā, Halberštatē.


Projekta mērķis bija palīdzēt Preiļu arodvidusskolas audzēkņiem iegūt un izmantot zināšanas, prasmes un kvalifikāciju, lai veicinātu personīgo attīstību, spējas atrast darbu un dalību Eiropas darba tirgū.


Projekts „Preiļu arodvidusskolas komercdarbinieku un frizieru profesionālo iemaņu izkopšana Vācijā” tika īstenots, lai pēdējo kursu audzēkņi varētu iziet izglītības programmā paredzēto kvalifikācijas praksi. Projektā piedalījās 3 „Komerczinību” izglītības programmas audzēkņi un 3 „Frizieru pakalpojumu” izglītības programmas audzēkņi. Vācijas pilsētā Halberštatē Saksijā-Anhaltē(Sachsen-Anhalt) tika organizēta prakse 4 nedēļu garumā, kura bija 24 nedēļu ilgās kvalifikācijas prakses sastāvdaļa.3 komercdarbinieces strādāja pilsētas lielveikalos, bet 3 topošās frizieres izgāja praksi friziersalonos.


Projekta tiešais mērķis bija kvalifikācijas prakses īstenošana ārpus ierastās vides, lai veicinātu audzēkņu personības izaugsmi un profesionālo iemaņu pilnveidošanu. Paplašinoties darba tirgus piedāvātajām iespējām, daudzi jaunieši dodas strādāt uz Eiropas Savienības valstīm, tāpēc ir nepieciešama darba prakse, kas saistīta ar iekļaušanos citā vidē un svešvalodu prasmju pielietošanu, lai nākotnē viņi sekmīgi varētu atrast darbu savā profesijā jebkurā valstī, ko ilgtermiņā veicināja šī projekta īstenošana.


Leonardo da Vinci mobilitātes projektā Preiļu arodvidusskola piedalījās pirmo reizi. Arvien lielāka ir audzēkņu vēlme iepazīt savas profesijas darba metodes Eiropas Savienības valstīs, arī Vācijā.  Zinot Vācijas frizieru skolas atzīto meistarību un savdabīgo pieredzi komercdarbībā, tika nolemts par prakses vietu izvēlēties tieši Vāciju. Šī valsts ir viena no vadošajām valstīm friziermākslā un pazīstama kā valsts ar augsti attīstītām tehnoloģijām un modernu profesionālo aprīkojumu, ko Preiļu arodvidusskolas audzēkņi varēja praktiski apgūt prakses laikā.


Partnerorganizācija dotajā projektā bija Geschwister-Scholl profesionālās izglītības skola (BbS Geschwister Scholl), kura atrodas Vācijā, Saksijas-Anhaltes reģionā. Skolā strādā 100 pedagogi un tajā profesionālo izglītību apgūst līdz 1500 skolēnu. BbS Geschwister Scholl skolā iespējams iegūt dažādu pilnīgi atšķirīgu nozaru profesionālo izglītību, piem. (zob)ārsta palīga, konditora, miesnieka, friziera, galdnieka, pārdevēja, mazum un vairumtirdzniecības speciālista, metālkalēja, bankas darbinieka, nodokļu inspektora u.c. profesijas. Partnerskola labprāt aktīvi iesaistījās dažādos projektos, viņiem ir izveidojusies cieša sadarbība ar profesionālās izglītības skolām no Zviedrijas, Itālijas, Čehijas, Lietuvas, kā arī ar Francijas skolām. BbS Geschwister Scholl skola aktīvi sadarbojas arī ar citām līdzīga profila skolām Vācijā.


Projekts veicināja dalībnieku gan personīgo, gan profesionālo izaugsmi, kā arī palīdzēja izprast Eiropas darba tirgus prasības. Latgales reģionā pakalpojumi ir atbalstāma sfēra, un jaunieši pēc prakses Vācijā varēja izmantot iegūtās zināšanas, lai sniegtu kvalitatīvus un mūsdienīgus pakalpojumus gan Latvijas reģionos, gan izvēloties darba vietu ārzemēs.


Kā arī pēc prakses audzēkņi varēs saņemt EUROPASS Mobility dokumentu.


Prakses laikā no Vācijas puses tika organizēta interesanta un izglītojoša kultūras programma mūsu audzēkņiem un visa mēneša garumā notika kopīgi pasākumi, kuras piedalījās vācu un latviešu arodvidusskolu audzēkni, kā arī pedagogi. Īpašu pateicību mēs gribētu izteikt projekta vadītājai no vācu puses Annelei Dekarčikai.


Projekta vadītāja Irina Šelkovaja 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.