Pieteikšanās augstskolas stipendijas saņemšanai

22.06.2009.

Latvijā jauniešiem no trūcīgām ģimenēm un bārabērniem ir ļoti ierobežotas iespējas studēt augstskolās, tādēļ Sia  „KRONUS” sadarbībā ar Latvijas Bērnu bāreņu fondu jau otro gadu izsludina konkursu par augstākās izglītības apmaksu bērniem  bāreņiem un bērniem no maznodrošinātām, trūcīgām ģimenēm. 


Uzņēmums atvēl diviem topošajiem studentiem segt studiju maksu jebkurā Latvijas augstskolā, jebkurā fakultātē sekojošā apmērā:
1. mācību gads 100%
2. mācību gads- 1.semestris 100%, 2.semestris 80%
3. mācību gads 50%
4. mācību gads 30%.


Studentiem būs regulāri, katra semestra beigās, jāiesniedz atskaites par sekmēm, jo saskaņā ar konkursa nolikumu vidējā atzīme nedrīkstēs būt zemāka par sešām ballēm, bet atsevišķs vērtējums – ne zemāks par piecām ballēm.


Pieteikties konkursam var līdz 2009. gada 22.junijam, iesniedzot rakstisku pieteikumu brīvā formā Latvijas Bērnu Bāreņu Fondā, Nīcgales ielā 26-313, Rīgā LV1035, pa e-pastu: lbbf@inbox.lv vai nosūtot faksu: 67584806/tālr. +371 67584806 . Konkursa iesniegumā obligāti jānorāda izvēlētās augstskolas nosaukums, fakultāte, kā arī pretendenta kontakti- adrese, tālr., e-pasts.   


Visi pretendenti š. g. 22.jūlijā, plkst. 14:00 tiks aicināti uz Latvijas Bērnu Bāreņu fonda telpām Rīgā, Nīcgales ielā 26, kur notiks konkursa komisijas pārrunas ar  pretendentiem, kā arī motivētas esejas rakstīšana.


Šis ir pirmais šāda veida konkurss, kuru Sia „KRONUS”  sadarbībā ar Latvijas Bērnu bāreņu fondu rīko, lai bāreņi un maznodrošināto ģimeņu jaunieši varētu iegūt augstāko izglītību arī tādā gadījumā, ja viņi netiek uzņemti budžeta grupās, bet ir vēlēšanās iegūt augstāko izglītību.


Latvijas Bērnu bāreņu fonda prezidente    Sandra Brice

Pēdējās izmaiņas: 22.06.2009.