Atbalsts darba devējiem – bezmaksas darba vides risku novērtēšana!

14.05.2009.

Valsts darba inspekcija ir uzsākusi Latvijas Darba devēju konfederācijas īstenotā Eiropas Savienības Struktūrfondu projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” (Nr. 1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/002) 2.2.aktivitātes „De minimis atbalsta piešķiršana” īstenošanu. Tās ietvaros Valsts darba inspekcija ar 2009. gada 24. martu uzsāk pieņemt pieteikumus no komersantiem par de minimis atbalsta saņemšanu. Saņemot šo atbalstu, darba devējiem būs iespēja saņemt bezmaksas darba vides risku novērtēšanu darba vietās, darba aizsardzības pasākumu plāna izstrādi, nodarbināto un darba devēju informēšanu par darba aizsardzības jautājumiem.


Atbildīgām pārmaiņām!!!


Uz atbalsta saņemšanu var pretendēt uzņēmumi, kuri darbojas Ministru kabineta 08.02.2005. noteikumos nr.99 ietvertajos komercdarbības veidos (kokapstrāde, mežizstrāde, metālapstrāde, celtniecība, pārtikas rūpniecība, u.c.). Turklāt darba vietu, kuras neietilpst komercdarbības veidos, kuros darba devējam jāiesaista kompetenta institūcija, skaita attiecībai pret bīstamajām darba vietām šajos uzņēmumos, jābūt ne lielākai kā 20:80 procenti.


Lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu pieņem Valsts Darba inspekcija.


Pilnsabiedrības 6KI biedri Latvijas Darba devēju konfederācijas uzdevumā, līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras rezultātā bez maksas veic šādus pakalpojumus:
• Darba vides risku vērtēšana darba vietās, t.sk. mērījumu veikšana un uzņēmuma atbilstības darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām novērtēšana;
• Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;
• Nodarbināto un darba devēju informēšana par darba aizsardzības jautājumiem.


Pilnsabiedrības biedri: 
www.dai.lv, www.grif.lv, www.inspecta.lv, www.komin.lv, www.leiput.lv, www.psi.lv


Pieteikuma anketa


Pieteikumu pieņemšana de minimis atbalsta saņemšanai:
Valsts darba inspekcijā, Kr.Valdemāra iela 38k-1, Rīga, LV-1010, 1. stāvā 114.kab.
Otrdienās – no 10:00 līdz 12:00, Trešdienās – no 13:00 līdz 15:00


SIA „Darba aizsardzības institūts” kā pilnsabiedrības 6KI biedrs sniedz visus ar bezmaksas darba vides risku novērtēšanu saistītos pakalpojumus un nodrošina konsultatīvu atbalstu de minimis atbalsta saņemšanai.


SIA Darba aizsardzības institūts birojs
Daugavgrīvas iela 93 – 403, Rīga, LV-1007
Tel. 29618666, 29101331, 67462276
E-pasti:
janis@beg.lv, maris@beg.lv
www.dai.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 14.05.2009.