19. maijā Preiļos aicinām piedalīties seminārā `Eiropas Strukturālie Fondi mužizglītībai periodā līdz 2013. gadam`

19.05.2009.

Aicinām piedalīties seminārā “Eiropas Strukturālie Fondi mužizglītībai periodā līdz 2013. gadam” 2009. gada 19. maijā, Preiļos, Kooperatīva ielā 6, Preiļu Biznesa inkubatorā.


Semināra programma


11.00 – 12.30  Nepieciešamība nepārtraukti palielināt cilvēkkapitāla kapacitāti.
• Tendences – novecošana un iedzīvotāju skaita samazināšanās, zems darba ražīgums, ko tas nozīmē Latgalei.
• Iespējas – rīcības virzieni un prioritātes.
• Izglītotāju un izglītojamo dažāda līmeņa sadarbība mūža garumā.
• Administratīvi teritoriālās reformas ietekme.


12.50 – 14.20 ESF fondu iespējas un noteikumi.
• 2007. – 2013. gada plānošanas perioda uzdevumi un līdzekļu sadalījums.
• ESF fondi un programmas cilvēkkapitāla kapacitātes paaugstināšanai. Vai mēs izmantojam visas iespējas?
• Reālā situācija fondu apguvē 2009. gadā.


14.40 – 15.40  Aktuālās ESF programmas izglītībai 2009. gadā.
   Jautājumi.


Preiļu Biznesa inkubatora vadītāja Ineta LIepniece.
Sīkāka informācija pa tālruņiem: 26636243 vai 26596653. 


 

Pēdējās izmaiņas: 19.05.2009.