Valsts investīciju projektu konkursā iesniegs 3 projektus

29.04.2009.

29. aprīlī Preiļu novada domes deputāti nolēma piedalīties 2010. gada valsts investīciju projektu (VIP) konkursā ar sekojošiem projektiem, nodrošinot līdzfinansējumu 30% apmērā no kopējās projekta summas:


• Preiļu Valsts ģimnāzijas būvdarbu pabeigšana (Ls 480 000,00 projekta kopēja summa (tai skaitā Ls 144 000,00 pašvaldības līdzfinansējums))
• Preiļu 1. pamatskolas un Preiļu 2. vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana (Ls 300 000,00 projekta kopēja summa (tai skaitā Ls 90 000,00 pašvaldības līdzfinansējums))
• Preiļu novada mākslīgā futbola laukuma iekārtošana (416 054,00 Ls projekta kopēja summa (tai skaitā Ls 124 816,20 pašvaldības līdzfinansējums))


Projektu atbalstīšanas gadījumā līdzfinansējums tiks paredzēts 2010. gada pašvaldības budžetā.


VIP 2010. gada projekti tiks pieņemti līdz šī gada 11. maijam. Uz atbalstu būs iespējams pretendēt tikai jau iepriekšējos gados atbalstu saņēmušiem projektiem. Ja šie projekti tiks atbalstīti, tad Preiļu Valsts ģimnāzijā tiks izbūvēts ēdināšanas bloks, Preiļu 1. pamatskolai un Preiļu 2. vidusskolai – veikta ēku fasāžu siltināšana un citi energoefektivitātes uzlabošanas darbi, mākslīgajam futbola laukumam – ierīkotas tribīnes, palīgtelpas, apgaismojums, autostāvvieta un citi teritorijas labiekārtošanas darbi.


 

Pēdējās izmaiņas: 29.04.2009.