Latvijas iedzīvotājiem EVAK karte pieejama jau 5 gadus!

08.05.2009.

Šogad ir apritējuši pieci gadi, kopš Latvija kļuva par pilntiesīgu dalībvalsti vienā no spēcīgākajām ekonomiskās sadarbības organizācijām. Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (turpmāk tekstā – Aģentūra) informē, ka līdz ar dalību Eiropas Savienībā (turpmāk tekstā – ES) Latvijas iedzīvotājiem veselības aprūpe ir viegli pieejama arī citās Eiropas valstīs.


Līdz ar iestāšanos ES, Latvijas iedzīvotājiem ir pavērušās daudz plašākas iespējas saņemt veselības aprūpes pakalpojumus ārvalstīs, paļaujoties uz to, ka vajadzības gadījumā būs iespējams saņemt medicīnisko palīdzību no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.


Kopš 2004. gada 1. maija Aģentūra Latvijas iedzīvotājiem ir izsniegusi jau 186 718 EVAK kartes. Turklāt katru gadu izsniegto EVAK karšu daudzums palielinās.


Latvijā EVAK karti izsniedz Aģentūra un tā ir bez maksas. No šī gada 1.janvāra EVAK izsniedz uz trijiem gadiem un pēc rakstiska lūguma karti iespējams saņemt pa pastu.


Pirms došanās uz kādu no ES dalībvalstīm, kā arī Norvēģiju, Lihtenšteinu, Islandi vai Šveici, Latvijas iedzīvotāji var saņemt EVAK. Pateicoties EVAK, darījumu ceļotāji un tūristi var būt droši par iespējām saņemt veselības aprūpi visur, lai kur viņi dotos.


EVAK karte personai, dodoties uz citu valsti un nepieciešamības gadījumā saņemot neatliekamo vai nepieciešamo medicīnisko palīdzību, nodrošina tos veselības aprūpes pakalpojumus, kas attiecīgā valstī tiek garantēti tās iedzīvotājiem, saņemot nepieciešamo vai neatliekamo palīdzību. Vēlāk valstis par sniegtajiem pakalpojumiem savstarpēji norēķinās.


EVAK ir visām Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm (Norvēģijai, Islandei, Lihtenšteinai), kā arī Šveices Konfederācijai kopīgs dokuments. EVAK nodrošina neatliekamās vai nepieciešamās medicīniskās palīdzības saņemšanu katrā valstī noteiktajā apjomā tajās ārstniecības iestādēs, kuras sniedz valsts garantēto veselības aprūpi.


Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras izsniegtās E 111 veidlapas un EVAK kartes*


Izsniegšanas gads


Daudzums


2004. gads


13 121


2005. gads


30 913


2006. gads


32 786


2007. gads


39 783


2008. gads


50 458


2009. gada 1. janvāris – 1. maijs


19 657


* No 2004.gada 1.maija neatliekamo un nepieciešamo palīdzību Latvijas iedzīvotājiem, uzturoties ārvalstīs, nodrošināja E 111 veidlapa, kura no 2005. gada 1. augusta ieguva citu apveidu un arī nosaukumu. A4 papīra formāta E 111 veidlapa pārtapa par Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK) un tika izdota plastikāta kartes formā.


 


Sabiedrisko attiecību departamenta vadītājs
Toms Noviks


Preses sekretāre
Elīna Skurjate

Pēdējās izmaiņas: 08.05.2009.