Piektajā Eiropas valstu konferencē par klīniskajiem un sociālajiem pētījumiem AIDS un narkotiku jomā SVA prezentēja savu pieredzi HIV/AIDS profilakses jomā

07.05.2009.

Eiropas konferencē par klīniskajiem un sociālajiem pētījumiem HIV/Aids un narkotiku jomā*, līdztekus tādām valstīm kā Vācija, Lielbritānija, Nīderlande, Beļģija un Itālija, arī Latvijas Sabiedrības veselības aģentūra (SVA) prezentēja savu labās prakses piemēru – projektu ENCAP jeb ,,Koordinēta un visaptveroša HIV/AIDS profilakses tīkla paplašināšana intravenozo narkotisko vielu lietotājiem un pārejas grupām’’.


Minētā konference notika pagājušajā nedēļā (28. – 30.aprīlis) Viļņā. Konferences programmā bija ietverts plašs jautājumu loks, kas apskatīja ne tikai veiksmīgākos Eiropas valstu projektus HIV/Aids profilakses jomā, bet arī jaunas HIV terapijas un narkotiku atkarības ārstēšanas iespējas,  pētījumus par HIV uzraudzību un diagnostiku, u.c. Ar ENCAP projekta atbalstu pirmo reizi šādas konferences laikā tika organizēta arī informatīva programma žurnālistiem, lai veicinātu žurnālistu izpratni un zināšanas par HIV/AIDS jautājumiem.


Latvijā realizētais ENCAP projekts tika uzsākts 2006.gada jūnijā un tieši pēc trīs gadiem noslēgsies šī gada jūnija mēnesī. Atgādinām, ka ENCAP ir Eiropas Komisijas (EK) finansēts projekts, kurā sadarbojas piecas valstis – Latvija, Lietuva, Igaunija, Somija un Bulgārija. Projekta vadošā institūcija ir SVA. Projekta kopējais budžets ir 1 314 560 EUR,  no kura 80%  finansē EK.


Projekta mērķis ir mazināt HIV/AIDS un citu infekcijas slimību izplatību augsta riska grupās un tām pietuvināto cilvēku vidū (piemēram, injicējamo narkotiku lietotāju seksa partneri).


Projekta gaitā tika veikts pētījums par HIV/AIDS, hepatīta, tuberkulozes un sifilisa izplatību injicējamo narkotiku lietotāju vidū un pārejas grupās visās Baltijas valstīs. Tika izveidots zema sliekšņa centru (ZSC) tīklojums visā Baltijā. Piecās valodās izstrādāta Rokasgrāmata ZSC darbiniekiem un realizēta sabiedrisko attiecību kampaņa dažādām mērķa grupām: injicējamo narkotiku lietotājiem, to ģimenes locekļiem un seksa partneriem, izglītības iestādēm, policijai, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī. Izstrādāti video materiāli par kaitējuma mazināšanas stratēģiju Somijā, Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, vairāki informatīvi bukleti dažādām mērķa auditorijām, kā arī Baltijas ZSC tīklojuma karte, kā arī veiktas citas aktivitātes.


Vairāk uzzināt par projektā paveikto varēs 2009. gada jūnijā, kad tiks organizēts projekta gala novērtēšanas seminārs, kurā izvērtēs projektā sasniegto, apkopos zema sliekšņa centru apmeklētāju vērtējumu par pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, kā arī tiks analizēti projektā iesaistīto sadarbības partneru atzinumi par projektā veiktajām aktivitātēm.


Plašāka informācija par piekto Eiropas konferenci par klīniskajiem un sociālajiem pētījumiem AIDS un narkotiku jomā pieejama
http://www.aidsvilnius2009.com/CMS/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=30


* 5th European Conference on Clinical and Social Research on AIDS and Drugs


Informāciju sagatavoja
SVA Komunikācijas daļas vadītāja
Ieva Kulberga

Pēdējās izmaiņas: 07.05.2009.