PĒDĒJAIS BRĪDIS VEIKT ZEMES ROBEŽU UZMĒRĪŠANU, LAI IZPIRKTU ZEMI

07.05.2009.

Lai zemes izpircēji nezaudētu iemaksāto priekšapmaksu un varētu pabeigt lauku zemes izpirkšanu, atlikuši nepilni 4 mēneši zemes robežu kadastrālajai uzmērīšanai un iesnieguma iesniegšanai VZD par lēmuma par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu pieņemšanai.


VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” eksperti bieži saskaras ar problēmu, ka zemes īpašnieki vai lietotāji neapzinās mērniecības procesa sarežģītību un darbietilpību. Zemes robežu kadastrālā uzmērīšana vidēji ilgst 3 mēnešus, bet gadījumos, ja rodas sarežģījumi, darbu izpildes termiņš var ievērojami pagarināties, tādēļ ir pēdējais brīdis veikt zemes robežu uzmērīšanu. Zemes robežas uzmērīt jāpaspēj līdz 2009.gada 31.augustam. Tā arī ir pēdējā diena, lai iesniegtu iesniegumu VZD reģionālajām nodaļām lēmuma par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu pieņemšanai. Šo iesniegumu var iesniegt tikai pēc zemes robežu plāna reģistrēšanas.


VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” informē, lai veiktu zemes robežu kadastrālo uzmērīšanu izpērkamajai zemei, ir jāiesniedz pašvaldības lēmums par zemes piešķiršanu lietošanā un tā grafiskais pielikums vai zemes nomas līgums ar pašvaldību un līguma grafiskais pielikums, VZD reģionālās nodaļas lēmums par tiesībām izpirkt zemi un dokuments, kas apliecina priekšapmaksas veikšanu. Sīkāku informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt jebkurā no 25 VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” birojiem visā Latvijā.


Ja līdz 2009.gada 31.augustam zeme nebūs uzmērīta, iespēja izpirkt zemi par tās kadastrālo vērtību un iemaksātā priekšapmaksa, kas tika veikta privatizācijas sertifikātos, tiks zaudēta.


VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” atgādina, ka visiem tiem, kuri līdz 2009.gada 31.augustam būs savu izpērkamo zemi uzmērījuši, iesnieguši iesniegumus VZD lēmuma par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu pieņemšanai un saņēmuši pieprasīto lēmumu, līdz 2009.gada 30.decembrim jānoslēdz līgums ar Hipotēku un zemes banku par zemes izpirkumu.


VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” valdes asistente
Linda Leimane

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.