Biedrība „Preiļu NVO centrs” saņēmusi finansējumu projekta „Preiļu NVO centra” darbības atbalsta programma pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Preiļu rajonā”

30.04.2009.

  


Biedrība „Preiļu NVO centrs” saņēmusi finansējumu projekta „Preiļu NVO centra” darbības atbalsta programma pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Preiļu rajonā” Nr. 2007.NVOF1.1./6-5/17-2009 aktivitātēm 2009. gadā. Projekts tiek finansēts no Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības finanšu instrumentiem un administrē Sabiedrības integrācijas fonds.


Programmas svarīgākā aktivitāte ir biedrības „Preiļu NVO centrs” interneta mājas lapas izveidošana. Biedrība izstrādāja kritērijus interneta mājas lapas izveidošanai. Interneta mājas lapā www.preili.lv tika ievietota informācija par iepirkuma procedūras veikšanu biedrības „Preiļu NVO centrs” interneta mājas lapas izveidošanai. Piemērotākā pretendenta izvērtēšanā piedalījās biedrības valde 5 cilvēku sastāvā. Iepirkuma procedūrā pieteicās 1 pretendents SIA „4TRES”. Valde saņemto pieteikuma atzina par piemērotu un tika noslēgts līgums ar SIA „4TRES”. Visas 16 dalīborganizācijas strādā pie informācijas apkopošanas, kura tiks ievietota mājas lapā. Projekta gaitā 16 biedrības „Preiļu NVO centrs” dalīborganizāciju pārstāvji tiks apmācīti informācijas ievadīšanai mājas lapā. Interneta mājas lapa www.preilunvo.lv sāks darboties 2009. gada jūlijā, kurā ikviens interesents varēs iepazīties ar Preiļu rajona nevalstiskā sektora aktivitātēm, kā arī iegūt informāciju par mūžizglītības iespējām Preiļu rajonā.


Projekta ietvaros tika izgatavotas durvju plāksnes, lai uzlabotu biedrības vizuālo noformējumu un centra apmeklētāji varētu ērti un ātri atrast vajadzīgo telpu. Plākšņu izgatavošana un uzstādīšanu veica SIA „Design MSM”.


Turpmāk darba programmas ietvaros paredzētas šādas aktivitātes kursu ”Projekta izstrādes un vadības cikli” organizēšana, joprojām tiek sniegtas regulāras konsultācijas interesentiem par NVO dibināšanu, reģistrāciju, statūtu noformēšanu, grāmatvedības jautājumiem, finansējuma piesaisti un projektu izstrādi. Visi interesenti tiek laipni gaidīti Kooperatīva ielā 6 (3 stāvs), Preiļos.


Projekta noslēgumā tiks organizēts NVO forums. Biedrības „Preiļu NVO centrs” mājas lapas popularizēšanai tiks apdrukātas pildspalvas ar projekta finansētāju un biedrības „Preiļu NVO centrs” kontaktinformāciju.


Projekta ilgums – 12 mēneši. Kopējais projekta finansējums 23 000 EUR, pieprasītais grants sastāda 20 700 EUR. 42,5% no finansējuma tiek piešķirti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentiem, 42,5% no Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un 15% no Latvijas valsts budžeta. Daļu līdzfinansējuma nodrošina Preiļu novada dome.


Biedrības „Preiļu NVO centrs” administratīvais asistents Artis Utināns


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.