Sports kā profilakse veselības draudiem

24.04.2009.

Leonarda da Vinci programmas projekts “Sports kā profilakse veselības draudiem”, kuru pieteica Preiļu rajona bērna un jauniešu sporta skola, tika apstiprināts 2008. gada maijā


Projektā tika plānots iesaistīties Preiļu bērnu un jauniešu sporta skolas treneriem – Romānam Petrovam un Igoram Derjaginam, savukārt, no Vācijas puses iesaistījās sabiedriskā organizācija VNB (pieaugušo izglītības iestāde Lejassaksijas zemē).


Projekta mērķis bija noskaidrot, kādā veidā Vācijas iedzīvotāji izmanto sporta nodarbības, lai veicinātu veselības saglabāšanu. Šim nolūkam tika organizēta dažādu Vācijas sporta savienību nodarbību apmeklēšana, jo projekta organizētāji vēlējās panākt efektīvāku minētās problēmas risināšanu abās valstīs.


Projekts norisinājās Hannoverē un Farelē no 17. līdz 30. novembrim. Tā laikā treneri praktiski apguva dažādas sporta mācīšanas metodes, diskutēja par darbu ar vācu kolēģiem un apmeklēja sporta iestādes un Olimpisko sporta centru Hannoverē.


Projekta nobeigumā notika tēmas kopsavilkums kopējā diskusijā un iegūto zināšanu analīze. Projekta gaita tika atspoguļota Farelas presē. Tagad mūsu treneriem ir iespēja dalīties ar iegūtajām zināšanām, iespaidiem un vācu partneru piedāvātajām metodēm. Projekts sniedza mūsu sporta pedagogiem iespēju efektīvāk iesaistīt sabiedrību sporta pasākumos, deva jaunas idejas sporta popularizēšanai jauniešu vidū un atklāja vēl neizmantotas metodes fiziskās formas uzturēšanai un sagatavošanai.


Irina Šelkovaja,
projekta vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 24.04.2009.