Preiļu novada dome aicina iedzīvotājus nededzināt kūlu

27.04.2009.

Līdz ar pavasara atnākšanu rudenī nenokoptajos laukos atkal ir sākuši darboties kūlas dedzinātāji. Par to, cik lielu postu nodara kūlas dedzināšana, tiek atgādināts katru dienu. Dedzināšanas laikā sadeg kukaiņi, vardes un cita dzīvā radība, kas tuvojoties pavasarim kļūst aktīva, cieš cilvēki un iedzīvotāju nekustamais īpašums.


Par kūlas dedzināšanu vainīgajam draud administratīvais naudas sods – fiziskām personām līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām līdz tūkstoš latiem. Turklāt vainīgajam jāsedz gan kūlas dedzināšanas rezultātā izraisītā ugunsgrēka dzēšanas izdevumi, gan dabai nodarītie zaudējumi.


Atgādinām, ka katrs zemes īpašnieks vai lietotājs ir atbildīgs par savā īpašumā notiekošo, arī tad, ja pārkāpumu viņa īpašumā ir izdarījis kāds cits, tāpēc īpašniekiem pašiem vajadzētu pievērst lielāku uzmanību sava īpašuma uzraudzībai, lai citu personu rīcības dēļ nerastos kaitējums pašiem un īpašumam.


Nepaļausimies uz to, ka mūs var neskart aizrādījumi un sodi, bet būsim saprotoši un saudzēsim dabas vērtības!

Pēdējās izmaiņas: 27.04.2009.