Arī preilieši aktīvi piedalījās „Lielajā talkā”

18.04.2009.

Šogad notika jau otrā Vislatvijas sakopšanas akcija „Lielā talka”. Arī Preiļu novads aktīvi iesaistījās talkošanā. Tā kā laika apstākļi talkošanai bija piemēroti, arī talkotāju šogad bija vairāk un veicamie darbi ritēja raitāk. Šogad talkošanā Preiļu novadā kopumā piedalījās vairāk nekā 450 novada iedzīvotāju. „Lielās talkas” ietvaros tika savākti vairāk nekā 270 maisi ar dažādiem atkritumiem, Preiļu parkā tika sagrābtas un izvestas daudzas lapu kaudzes, tika attīrīti Preiļu parka dīķi no peldošajiem atkritumiem, tika sakoptas daudzas vietas pilsētā un novadā (Preiļupes krasti, ceļa posms Līči- Vaivodi u.c.).


Jau 14. aprīlī talkošanu aizsāka Preiļu novada domes darbinieki, kuri, pirms Valsts prezidenta vizītes, sakopa Preiļu pils apkārtni. Pirms 18. aprīļa Preiļos talkoja arī Preiļu novada skolas (Preiļu 2. vidusskola, Preiļu 1. pamatskola, Preiļu Valsts ģimnāzija, Preiļu arodvidusskola, Preiļu rajona vakara un neklātienes vidusskola, Aizkalnes pamatskola), Preiļu novada domes sociālais dienests, VID Latgales reģionālās iestādes Preiļu nodaļa, kooperatīva sabiedrība “Liesma”, Preiļu novada kultūras centrs, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs.


18. aprīlī, oficiālajā „Lielās talkas” dienā, laika apstākļi nedaudz pasliktinājās, tomēr tas netraucēja ģimenēm ar bērniem, darba kolektīviem un arī individuāliem talkotājiem pulcēties kopējai talkošanai. 18. aprīlī talkoja Preiļu novada domes priekšsēdētājs A. Adamovičs, Saeimas deputāts J. Eglītis, SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs J. Mūrnieks, Preiļu 1. pamatskolas direktore N. Šņepste, Preiļu galvenās bibliotēkas vadītāja S. Brice, daļa bibliotēkas darbinieku, daļa Preiļu Valsts ģimnāzijas pedagogu, Swedbank un SEB banka darbinieki, Preiļu pagasta centra darbinieki V. Plivdas vadībā un daudzi individuālie talkotāji. Lielās talkas dienā Preiļu parkā tika grābtas lapas, gar Preiļupes krastiem un citviet pilsētā tika vākti atkritumi un no ceļa posmā Līči- Vaivodi tika aizvesti iepriekš savāktie atkritumu maisi.


Visa novada „Lielās talkas” koordinators arī šogad bija SIA „Preiļu saimnieks” komunālās nodaļas vadītāja Zenta Igolniece, bet lapu un atkritumu savākšanā no talkošanas vietām un transportēšanā bija iesaistīti arī citi SIA „Preiļu saimnieks” komunālās nodaļas darbinieki.


Paldies visiem Lielās talkas dalībniekiem par Jūsu ieguldījumu mūsu pilsētas un visas Latvijas sakopšanā!

Pēdējās izmaiņas: 18.04.2009.