Par atkritumu šķirošanu

28.04.2009.

Saudzēsim dabas resursus, rūpēsimies par tīru un sakoptu vidi, tāpēc aicinu iedzīvotājus turpināt aktīvi šķirot atkritumus. Jau iepriekš ir rakstīts par nepieciešamību šķirot atkritumus un to pārstrādes iespējām. Atgādināšu, ka nešķirotie sadzīves atkritumi nonāk Demenes atkritumu poligonā, bet šķirotie atkritumi, pēc to pāršķirošanas, tiek nogādāti attiecīgajiem otrreizējās pārstrādes uzņēmumiem.


Preiļu šķirošanas laukumos atrodas 3 veidu konteineri, tāpēc neliels atgādinājums, par to kur kāda veida atkritumus likt.
• Konteiners ar zaļu vāku ir paredzēts stiklam – tajā drīkst mest stikla iepakojumu- burkas, pudeles, bet nedrīkst mest māla izstrādājumus, traukus, spoguļus, logu stiklu.
• Konteiners ar dzeltenu vāku ir paredzēts plastmasas un kartona iepakojumam – tajā drīkst mest papīru, kartonu, plastmasas (PET) dzērienu pudeles, dzērienu bundžiņas, konservu metāla kārbas.
• Konteineri ar pelēkiem vākiem (arī vietām pilsētā esošie zaļie metāla konteineri) ir paredzēti nešķirotiem sadzīves atkritumiem.


*Dalīto atkritumu konteineros jāmet tikai tukšs iepakojums. Visu iepakojumu ko vien var saplacināt, ir jāsaplacina, lai konteinerā varētu izmest vairāk iepakojuma. PET dzērienu pudelēm pēc saplacināšanas jāuzskrūvē korķis, lai pudele nepiepūstos. Izlietoto iepakojumu pirms izmešanas konteinerā ieteicams izskalot, jo pārtikas atlikumi var sākt bojāties, kas negatīvi ietekmētu izlietotā iepakojuma pārstrādi. Šķirošanas konteineros nedrīkst mest nešķirotus sadzīves atkritumus- pārtikas paliekas.


Kopš Preiļos izveidoti atkritumu šķirošanas laukumi, pārstrādei nodotas:
• 13 tonnas stikla;
• 88 tonnas kartona;
• Sapresētās PET pudeļu ķīpas pagaidām vēl nav nodotas pārstrādei;
• Metāla iepakojums pagaidām arī vēl nav nodots pārstrādei;
• 17 tonnas nolietoto elektrisko un elektronisko iekārtu;
• 400 kg dienasgaismas spuldžu.


Aicinu firmas pieņemšanas punktos nodot utilizācijai nolietoto biroja tehniku (Mehanizatoru ielā 1), vecās dienasgaismas spuldzes (Mehanizatoru ielā 1 vai Rīgas ielā 4). Arī makulatūru un kartona iepakojumu varat nogādāt šķirošanas laukumā, vai, noslēdzot līgumu ar SIA „Preiļu saimnieks”, mēs nodrošināsim regulāru tā izvešanu.


Ja iedzīvotājiem ir nepieciešams SIA „Preiļu saimnieks” transports, piemēram, nolietoto elektropreču nogādāšanai pieņemšanas punktā, vai rodas jautājumi par jebkāda veida atkritumu utilizāciju, tad zvaniet 65307086, 29420721.


Paldies visiem, kuri šķiro atkritumus!


Vineta Igolniece,
SIA „Preiļu saimnieks” atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.