Valsts apmaksāta sociālā rehabilitācija personām, kuras cietušas cilvēku tirdzniecībā

28.04.2009.

„Latviešu meitene Kipras cietumā par fiktīvu laulību”,  „Aizdomās par sieviešu vervēšanu un nosūtīšanu prostitūcijai uz Vāciju aizturēti vīrs ar sievu”, „Latviešu sievietes izpērk kā vīzas uz Eiropu” – šādi un līdzīgi virsraksti ik pa laikam parādās dažādos masu mēdijos. Un katram rakstam apakšā ir patiess stāsts par meitu, māti vai māsu, dēlu, vīru vai draugu. Ņemot vērā sarežģīto ekonomisko un sociālo situāciju, Latvijā šobrīd aktivizējušās personas, kuras iesaista meitenes un sievietes nelegālajā līgavu biznesā, piedāvājot par naudu apprecēties ar ārzemnieku. Aicinām sievietes nebūt lētticīgām un pirms lēmuma pieņemšanas noskaidrot visu iespējamo informāciju par šī biznesa aizkulisēm, kā arī noderīgu informāciju par darbu ārzemēs.


Diemžēl ne visām un visiem izdodas veiksmīgi izkļūt no nepatīkamajām situācijām (tas tā viegli teikts!), cietušajiem iespējams griezties pēc palīdzības.


2009.gadā personām, kuras cietušas cilvēku tirdzniecībā, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem sniedz Biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Persona, kura uzskata sevi par cietušo cilvēku tirdzniecībā, par tādu atzīta kriminālprocesa ietvaros vai viņai izsniegta tiesībaizsardzības institūcijas izziņa, ka persona cietusi cilvēku tirdzniecībā ārvalstīs, var vērsties Biedrībā „Patvērums „Drošā māja”” (Rīgā, Skolas ielā 1, LV 1010, Latvijas Sarkanā Krusta namā), tel. 67898343 vai 28612120, e-pasts: drosa.maja@apollo.lv.


Biedrība nodrošina sociālo rehabilitāciju, kuras ilgums ir līdz sešiem mēnešiem. Pakalpojumu sniedzējs nodrošina klienta nokļūšanu pie sociālo pakalpojumu sniedzēja, ja klients to nevar izdarīt patstāvīgi, drošu patvērumu un klienta izmitināšanu, ēdināšanu, psihosociālu palīdzību un individuālas speciālistu konsultācijas. Pakalpojumu var saņemt arī personas, kuras nav vērsušās tiesībsargājošās institūcijās, jo pakalpojumu sniedzējs izveido speciālistu komisiju, kura novērtē personas atbilstību cilvēku tirdzniecības upura kritērijiem. Pakalpojuma sniegšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem nr. 889 „Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri”.


Vairāk par Biedrību „Patvērums „Drošā māja””: www.patverums-dm.lv


Vairāk par cilvēku tirdzniecību: www.cilvektirdznieciba.lv


Sagatavoja M.Rudzīte-Griķe,
pamatojoties uz LR Labklājības ministrijas
Sociālo pakalpojumu pārvaldes sniegto informāciju

Pēdējās izmaiņas: 28.04.2009.