Zināmi pirmie 14 Latvijas Universitātes Fonda stipendijas „Ceļamaize 2009” ieguvēji un 144 pretendenti izvirzīti 2. kārtai

24.04.2009.


Saskaņā ar Latvijas Universitātes (LU) Fonda stipendijas „Ceļamaize 2009” komisijas lēmumu (21.04.2009.) 14 jauniešiem tiks piešķirtas stipendijas pēc 1.kārtā uzrādītajiem rezultātiem, ja izvēlēsies uzsākt studijas LU 2009./2010.akdēmiskajā gadā.


Stipendijas „Ceļamaize” ieguvēji: Karlīna Irbīte (Madonas 1.vidusskola), Ruslans Jefimovs (Jūrmalas Kauguru vidusskola), Sintija Bite (Skrīveru Andreja Upīša vidusskola), Sintija Šubrovska (Nautrēnu vidusskola), Krista Ozoliņa (Jaunjelgavas vidusskola), Kristīne Putinceva (Bauskas 2.vidusskola), Kristīne Saliņa (Lubānas 1.vidusskola), Raivis Vītols (Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija), Reinis Liepa (Iļģuciema vidusskola), Sarmīte Gžibovska (Kaunatas vidusskola), Sigita Zdanoviča (Ludzas pilsētas ģimnāzija), Vēsma Lūsīte (Valmieras Valsts ģimnāzija), Zane Samsone (Daugavpils 12.vidusskola), Zane Treinovska (Saldus pilsētas ģimnāzija).


Izvērtējot motivāciju izglītoties LU, sabiedriskās aktivitātes, sasniegumus un paļaujoties uz rekomendācijām no izglītības iestādes pārstāvja vai ārpusskolas un interešu izglītības iestādes vadītāja vai no pašvaldības sociālā darbinieka, 2.kārtai komisija nolēma izvirzīt 144 pretendentus no visiem Latvijas reģioniem (iepriekš personīgi paziņojot interviju laiku un vietu).


Komisijas sastāvā: komisijas priekšsēdētājs Ojārs Judrups, LU Akadēmiskā departamenta direktors, komisijas priekšsēdētāja vietniece Māra Vikmane, LU Bioloģijas fakultātes docente, komisijas locekļi: Linda Rozenbaha („Latvijas Avīzes” pārstāve), Ingus Bērziņš („Delfi” pārstāvis), Ilgonis Vilks (žurnāla „Terra” pārstāvis), Elīna Belova („Radio Naba” pārstāve), Oskars Lepers („Radio Naba” pārstāvis), Laila Kundziņa (LU Fonda izpilddirektore), Rūta Krastiņa (M.M.V. Petkevičs novēlētā mantojuma apsaimniekotāja, LU pilnvarotā pārstāve), Zigrīda Grīnhofa (A.Čakste Rollins pārstāve), Loreta Skaburska (LU Studentu padomes pārstāve), Rinalds Gulbis (LU Studentu padomes pārstāvis), Māris Kļaviņš (LU pārstāvis).


28.maijā tiks sumināti visi 90 stipendijas „Ceļamaize” ieguvēji. No 3. līdz 7.augustam reģistrējoties studijām un kļūstot par LU studentu, tiks slēgti līgumi par LU Fonda stipendiju „Ceļamaize” saņemšanu.


LU Fonda sociālās stipendiju kampaņas „Ceļamaize 2009” mērķis par godu LU 90 gadu jubilejai 2009./2010.akadēmiskajā gadā sadarbībā ar izglītību veicinošiem mecenātiem un atbalstītājiem sarūpēt 90 stipendijas „Ceļamaize”.


Par LU Fondu


Nodibinājums LU Fonds darbojas kopš 2004.gada un ir respektabla mecenātisma organizācija, kura uzņemas rūpes par izciliem, centīgiem (arī ar nepietiekamu materiālo nodrošinājumu) studentiem sadarbībā ar izglītības mecenātiem un atbalstītājiem.


Plašāka informācija par stipendiju „Ceļamaize” un citām LU Fonda stipendijām mājas lapā www.fonds.lv  – tā ir Tava iespēja!

No Preiļu rajona otrajai kārtai izvirzīti trīs pretendenti – Santa Dakule (Preiļu Valsts ģimn.), Dace Utināne (Līvānu 1. vsk.), Dace Puncule (Preiļu Valsts ģimn.). Kopumā no Latgales reģiona izvirzīti 33 pretendenti.




Laine Vose
Projekta “Ceļamaize” Komunikāciju speciāliste
 
Latvijas Universitātes Fonds
K. Barona 28A-8, Rīga, LV-1011
Tālr.  +371 67244120, Fakss +371 67244121
E-pasts:
laine.vose@fonds.lv
www.fonds.lv

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.