Skolēni visbiežāk novērojuši lielās zīlītes un stirnas

24.04.2009.

Swedbank un Latvijas Dabas fonda rīkotā konkursa „Zaļākā klase” dalībnieki trešās kārtas radošajā uzdevumā pievērsās dzīvnieku vērošanai un piedāvāja vairākus pārsteidzošus nosaukumus kādam Latvijas kukainim.


Tāpat kā konkursa pirmajā un otrajā kārtā, skolēni atbildēja uz dažādiem jautājumiem par dabu, vides aizsardzību un šīs nozares ilgtspējīgu attīstību. Trešās kārtas radošajā uzdevumā skolēniem bija jāvēro daba un dzīvnieki apkārt savai skolai visu februāra mēnesi.


1.–4. klašu skolēnu grupā vislielāko interesi radīja jautājums par Latvijā sastopamu kukaini, kuram kukaiņu pētnieki vēl nav devuši latvisko nosaukumu. Skolēni varēja ļaut vaļu fantāzijai un dot tam vārdu. Kukaiņa latīniskais nosaukums ir Alophora hemiptera. Entomologam Voldemāram Spuņģim, kas ir arī konkursa jautājuma autors, no iesūtītajiem nosaukumiem visvairāk patika tādi nedzirdēti un mīļi nosaukumi kā saules muša, puķu muša, ziedu muša. 5.–8. klašu grupā par vienu no interesantākajiem un apjomīgākajiem jautājumiem izvērtās jautājums „Nosauciet vismaz piecus veidus kā savās mājās un skolā var ietaupīt ūdeni.” Tāpat kā otrās kārtas jautājumam par elektroenerģijas taupīšanu, arī šim jautājumam daudzas klases pievērsās ar lielu centību un sniedza vairāk nekā piecus padomus. Kopā šī jautājuma ietvaros tika iesūtīti vairāk nekā 100 dažādi ieteikumi ūdens taupīšanai. Visbiežāk minētie bija mazgāšanās dušā vannas vietā, krāna aizgriešana zobu tīrīšanas un roku mazgāšanas laikā. Gan otrās, gan trešās kārtas resursu taupīšanas padomi tiks apkopoti un ievietoti Latvijas Dabas fonda mājas lapā. Savukārt 9.–12. klašu grupā visapjomīgākais jautājums bija par 15 marķējumiem, kas sastopami uz dažādām Latvijā iegādājamām precēm.
 
Radošo uzdevumu – dabas vērošanu – skolēni veica ar lielu prieku un aizrautību. Visbiežāk skolēniem un skolotājiem savas skolas tuvumā izdevās pamanīt lielās zīlītes, stirnas, zvirbuļus, vāveres, lapsas un zaķus. Jāpiebilst, ka labi dabas vērotāji ir ne tikai lauku skolu skolēni, bet arī daudzi pilsētas bērni, kas spēja saskatīt interesantas dabas norises savā apkārtnē. Konkursa dalībnieki ar gandarījumu atzina, ka uzdevums viņiem palīdzējis saprast, ka daba ir interesanta un pilna dzīvības arī ziemā, kad tajā šķietami ir iestājies miers. Arī turpmāk skolēni tiek aicināti vērot dabu un par saviem novērojumiem ziņot www.dabasdati.lv mājas lapā.


Trešajā kārtā labāk veicās šādām klasēm (klases sakārotas alfabēta secībā):


1. –4. klašu grupa
1. Mežvidu pamatskolas 1/2. klase
1. Mežvidu pamatskolas 3. klase
Ances pamatskolas 3. klase
Bērzaunes pamatskolas 1. klase
Bērzaunes pamatskolas 3. klase
Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas 3. klase
Cēres pamatskolas 2/3. klase
Cesvaines internātpamatskolas 3/4. klase
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 4.b. klase
Jaunsilavas pamatskolas 2. klase
Kuldīgas pilsētas Alternatīvās sākumskolas 4.a. klase
Kuldīgas pilsētas Alternatīvās sākumskolas 4.b. klase
Mārcienas pamatskolas 2. klase
Palsmanes pamatskolas 1. klase
Rēzeknes poļu vidusskolas 3.a. klase
Rīgas 6. vidusskolas 3.a. klase
Rīgas Centra sākumskolas 2.b. klase
Variņu pamatskolas 3. klase
Vecpils pamatskolas 1/2. klase


5.–8. klašu grupa
1. Mežvidu pamatskolas 6. klase
Aglonas internātvidusskolas 7. klase
Cieceres internātpamatskolas 5.b. klase
Cieceres internātpamatskolas 6.a. klase
Dzelzavas pamatskolas 7. klase
Galgauskas pamatskolas 8. klase
Jaunsilavas pamatskolas 6. klase
Jaunsilavas pamatskolas 7. klase
Lazdonas pamatskolas 7. klase
Ogresgala pamatskolas 6. klase
Ogresgala pamatskolas 8. klase
Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskola 6/7. klase
Priežmalas pamatskolas 7. klase
Rekavas vidusskolas 5. klase
Sabiles vidusskolas 8.b. klase
Saldus pilsētas 2. vidusskolas 7.b. klase
Strūžānu pamatskolas 6/7. klase
Žīguru pamatskolas Vides pulciņš


9.–12. klašu grupa
Ances pamatskolas 9. klase
Andrupenes pamatskolas 9.a. klase
Blomes pamatskola 9. klase
Bulduru Dārzkopības vidusskolas 12.a. klase
Dzimtmisas pamatskolas 9. klase
Irlavas vidusskolas 10. klase
Irlavas vidusskolas 11. klase
Jaunburtnieku pamatskolas 9. klase
Krimuldas vidusskolas 9.a. klase
Priekuļu vidusskolas 11.a. klase
Rēzeknes poļu vidusskolas 9.a. klase
Rēzeknes poļu vidusskolas 9.b. klase
Rēzeknes poļu vidusskolas 10.b. klase
Rīgas Valsts tehnikuma B1 kurss
Salacgrīvas vidusskolas 9.b. klase
Salienas vidusskolas 10. klase
Valdemārpils vidusskolas 9.a. klase
Valdemārpils vidusskolas 10.a. klase


Apkopotie visu kārtu rezultāti un konkursa uzvarētāji tiks paziņoti maijā.
Balvās uzvarētāji saņems vienas dienas ekskursiju uz Gaujas nacionālo parku un Līgatnes papīrfabriku, kā arī grāmatas no izdevniecības „Pētergailis” un „Jāņa Rozes apgāda”.


Konkursa gaitā skolēniem, viņu vecākiem un arī skolotājiem izdevās uzzināt daudz jaunu, interesantu un noderīgu lietu. Konkurss saliedēja gan klasesbiedrus, gan vecākus un bērnus kopīgā atbilžu meklēšanā un radošo darbu izpildē. „Zaļākās klases” organizētāji pauž gandarījumu par skolēnu lielo atsaucību un centību. Paldies visiem par piedalīšanos, izturību un pacietību. Liels paldies arī visiem tiem, kas savās vēstulēs un darbos pauda atzinīgus vārdus par konkursu un rosināja jaunas idejas tā turpinājumam.


2008./2009. mācību gadā par „Zaļākās klases” titulu trijās konkursa kārtās sacentās 836 klases no 254 skolām.
 
Projekta vadītāja Zaiga Pulkstene


 

Pēdējās izmaiņas: 24.04.2009.