Pirmdienās EVAK izsniedz līdz 19:00!

20.04.2009.

Ja plānojat doties ceļojumā, Jums ir iespēja Veselības obligātās apdrošināšanas valsts Aģentūrā (turpmāk tekstā – Aģentūra) bez maksas saņemt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (turpmāk tekstā – EVAK). Lai iedzīvotājiem atvieglotu kartes pieteikumu iesniegšanas vai saņemšanas iespējas, Aģentūras klientu apkalpošanas speciālisti no šī gada 20. aprīļa pirmdienās kartes izsniegs līdz plkst. 19:00.


No 20.aprīļa EVAK kartes varēs saņemt Aģentūras centrālajā birojā vai teritoriālajās nodaļās šādos laikos:


• pirmdienās no 8:30 līdz 19:00;
• otrdienās no 8:30 līdz 17:15;
• trešdienās no 8:30 līdz 17:15;
• ceturtdienās 8:30 līdz 17:15;
• piektdienās 8:30 līdz 16:00.


Atgādinām, ka EVAK ir visām Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm (Norvēģijai, Islandei, Lihtenšteinai), kā arī Šveices Konfederācijai kopīgs dokuments. EVAK nodrošina neatliekamās vai nepieciešamās medicīniskās palīdzības saņemšanu katrā valstī noteiktajā apjomā tajās ārstniecības iestādēs, kuras sniedz valsts garantēto veselības aprūpi. Latvijā EVAK izsniedz Aģentūra un tā ir bezmaksas.


EVAK tiek izsniegta gadījumos, ja personas dodas:


• atpūsties vai tūrisma braucienā;
• komandējumā vai biznesa darījuma braucienā;
• meklēt darbu (atrodot darbu, veselības aprūpi nodrošina valsts, kurā perona strādā);
• studēt vai mācību praksē;
• ja perona ir nodarbināta starptautiskā transporta sfērā (piemēram, šoferi – ekspeditori, kuģa apkalpe u.tml.).


Pieteikties EVAK kartei iespējams, ierodoties personīgi Aģentūras centrālajā birojā (Rīgā, Cēsu ielā 31/6, 4.stāvā) vai kādā no tās teritoriālajām nodaļām, Aģentūras interneta mājas lapā tiešsaistes režīmā (www.voava.gov.lv ), kā arī nosūtot pieteikuma veidlapu pa faksu vai pastu.


EVAK pieteikšanu un izņemšanu var veikt personīgi vai personas likumiskais (nepilngadīga bērna vecāki, aizbildņi, aizgādņi) vai pilnvarotais pārstāvis, kuram ir notariāli apstiprināta pilnvara.


Aģentūras teritoriālās nodaļas, kurās var pietikt vai izņemt EVAK:


Kurzemes nodaļa
Tālr. 63323471, fakss 3323696,
E-Pasts: kurzeme@voava.gov.lv
Adrese: Baznīcas iela 9, Kuldīga, LV- 3301


Latgales nodaļa
Tālr. 65422236, fakss 5422236,
E-pasts: latgale@voava.gov.lv
Adrese: Saules iela 5, Daugavpils, LV-5407


Vidzemes nodaļa
Tālr. 64707012, fakss 4707013,
E-pasts: vidzeme@voava.gov.lv
Adrese: Pils iela 6, Smiltene, LV- 4729


Zemgales nodaļa
Tālr. 63028873, fakss 3007087,
E-pasts: zemgale@voava.gov.lv
Adrese: Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV- 3001


Iedzīvotāji papildus informāciju par EVAK var iegūt Aģentūras mājas lapā www.voava.gov.lv vai zvanot uz Aģentūras bezmaksas informatīvo tālruni 80001234 darba dienās no 8.30 – 17.00 (piektdienās līdz 16.00).

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.