6. maijā Jēkabpilī LLU Ekonomikas fakultātes lektore, Mg.oec. Rasma URTĀNE piedāvā semināru lietvedībā

06.05.2009.

LLU Ekonomikas fakultātes lektore, Mg.oec. Rasma URTĀNE piedāvā semināru lietvedībā.


Seminārs notiks: Jēkabpilī – 2009. gada 6. maijā, plkst. 10.00 – 15.00


Rīgas ielā 210a. RPIVA filiāles telpās


Samaksa vienam dalībniekam Ls 45.00.


Samaksu var veikt ar pārskaitījumu pēc rēķina saņemšanas vai personīgi semināra dienā, reģistrējoties.


Dalībniekiem tiks izsniegti izdales materiāli, apliecība.


Pieteikties: pa tālruni 26377663, 29544388, vai e-pastu: birojs.urtane@inbox.lv


Seminārs lietvedībā (6 akadēmiskās stundas)


Datorizētā lietvedība darbā ar pārvaldes dokumentiem, jaunākais lietvedībā, tipiskās kļūdas


Programma 
• Lietvedības kārtošana organizācijā.
• Dokumentu izstrādāšana un darbs ar dokumentiem.
• Dokumentu veidlapas.
• Pārvaldes dokumenti: rīkojuma, sarakstes un personāla u.c.
• Dokumentu saņemšana.
• Dienesta atzīmes, to izvietošana un noformēšana saņemtajos dokumentos.
• Dokumentu apgrozība.
• Dokumentu reģistrācija. Reģistru paraugi.
• Iesniegumu lietvedība dažādu likumu ietvaros.
• Lietu nomenklatūra, tās veidi. Prasības lietu nomenklatūras sastādīšanai.
• Dokumentu sagatavošana ar datoru palīdzību.
• Atbildes uz Jūsu jautājumiem.


Pieteikuma veidlapa (DOC)


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.