Pacientu tiesību dienai veltītā konferencē spriež par pacientu tiesībām būt garīgi veseliem

17.04.2009.

Pacientu tiesību dienai veltītā konferencē, kas 17.aprīlī notika viesnīcā Maritim Park Hotel Riga, veselības aprūpes eksperti apsprieda pacientu tiesību jautājumus, tai skaitā – tiesības būt garīgi veseliem un saņemt palīdzību garīgās veselības apdraudējuma gadījumā.


Sabiedrības veselības aģentūras (SVA) direktora vietnieks zinātnes un pētniecības jautājumos, psihiatrs Māris Taube konferences dalībniekiem prezentēja ziņojumu „Pašnāvības Latvijā – situācija, perspektīvas, risinājumi.” Ziņojumā ir apkopoti statistikas dati par pašnāvībām un pašnāvību mēģinājumiem, apzināti pašnāvību cēloņi, apkopoti speciālistu viedokļi par to, kādi faktori mazinātu pašnāvības Latvijā (piemēram, medikamentu iegādes kontrole, bezmaksas ārstniecība u.c.), kā arī apkopoti ar garīgās veselības jautājumiem saistītu speciālistu (skolu psihologu, sociālo darbinieku,  krīžu centru darbinieku u.c.) apzinātās problēmas, kuras būtu nepieciešams risināt (piemēram, krīžu tālruņa nepietiekamā pieejamība,  psiholoģiska atbalsta trūkums riska profesijām, sabiedrībā valdošā neiecietība pret personām ar garīgās veselības problēmām u.c.).


Kā atzina M.Taube, nelabvēlīgos sociāli ekonomiskos apstākļos depresijas pacientu skaits un arī pašnāvību skaits var būtiski palielināties. Tieši tāpēc ir svarīgi pievērst uzmanību pašnāvību problēmai un laicīgi uzsākt saskaņotu rīcību, lai neatkārtotos 20. gadsimta 90. gadu sākuma traģiskā situācija pašnāvību jomā Latvijā.


Klātesošie atzina, ka ziņojums „Pašnāvības Latvijā – situācija, perspektīvas, risinājumi”, ko saskaņā ar Veselības ministrijas un Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Reģionālā biroja sadarbības līgumu sagatavojuši Sabiedrības veselības aģentūras garīgās veselības speciālisti, kalpos par pamatu pašnāvību novēršanas aktivitātēm  visas valsts līmenī.


Veselības ministrijas Valsts sekretāra vietnieks Rinalds Muciņš norādīja, ka ministrija strādā pie ambulatoro pakalpojumu tīkla attīstīšanas pacientiem ar garīgās veselības problēmām, lai pakalpojumi šiem pacientiem būtu vieglāk pieejami.


Informāciju sagatavoja
Komunikācijas daļas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Baiba Auzāne

Pēdējās izmaiņas: 17.04.2009.