Starpnozaru seminārs par starptautisko veselības aizsardzības noteikumu (SVAN) ieviešanu Baltijas valstīs

17.04.2009.

2009. gada 17. aprīlī, viesnīcā “Bruņinieks” Pasaules veselības organizācija (PVO) rīkoja starpnozaru semināru par starptautisko veselības aizsardzības noteikumu (SVAN)  ieviešanu Baltijas valstīs.


Šī semināra mērķis bija uzlabot visu iesaistīto nozaru un institūciju pārstāvju izpratni par SVAN darbību, tiesībām un pienākumiem valsts līmenī.


Semināra dalībnieki – PVO, ministriju un Baltijas valstu nacionālo SVAN koordinācijas punktu pārstāvji diskutēja par SVAN ieviešanas un uzturēšanas plānu Baltijas valstīs līdz 2012. gada jūnijam. Seminārā, balstoties uz neseniem piemēriem, tika izskatīti  sabiedrības veselības apdraudējuma gadījumu pārvaldīšanas pasākumi.


Sabiedrības drošība sabiedrības veselības jomā tiek panākta savlaicīgi novēršot, atklājot un kontrolējot slimību un citu apdraudējumu izplatību, kā arī nodrošinot šiem apdraudējumiem atbilstošus veselības aizsardzības pasākumus. Lai nodrošinātu minētās aktivitātes globālā līmenī, 1969. gadā tika radīti SVAN. Sākotnēji šie veselības aizsardzības noteikumi bija paredzēti savlaicīgai ziņošanai par holēras, mēra un dzeltenā drudža gadījumiem, nolūkā agrīni ierobežot slimību  izplatību ārpus skartās valsts robežām.


Globalizācijas ietekmē radās tādi jauni draudi sabiedrības veselībai kā  SARS un bioterorisms, tādēļ 2007. gada 14. jūnijā spēkā  stājās aktualizētie SVAN –  pasaules valstu un PVO  sadarbība cīņai ar sabiedrības veselības ārkārtas situācijām globāla līmenī. SVAN ir saistoši visām dalībvalstīm un to nacionālajai likumdošanai, tādēļ valstīs izveidoti nacionālie SVAN koordinācijas punkti  (National Focal Point) (NFP). NFP pienākums ir ziņot PVO par noteiktām slimībām un visiem starptautiskas nozīmes ārkārtas ķīmiskiem vai radionukleāriem apdraudējumiem sabiedrības veselībai. Apdraudējumu gadījumā NFP jānodrošina aktuālās informācijas izplatīšana valsts atbildīgajām institūcijām un tās jāiesaista situācijas pārvaldīšanā, kā arī nepieciešamības gadījumā jālūdz  starptautiskā palīdzība. Latvijā nacionālais SVAN koordinācijas punkts ir Sabiedrības veselības aģentūra, kas saziņai ir pieejama 24 stundu /7 dienu režīmā.


Latvijai SVAN nodrošina savlaicīgu informācijas saņemšanu par jebkuriem apdraudējumiem sabiedrības veselībai un gatavību aizsardzībai un rīcībai, lai nepieļautu šo draudu tālāku izplatību.


Informāciju sagatavoja
SVA Komunikācijas daļas vadītāja
Ieva Kulberga

Pēdējās izmaiņas: 17.04.2009.