Ministru kabinetā apstiprināti jaunās ESF programmas noteikumi

17.04.2009.

2009.g. 31.martā Ministru kabinets apstiprinājis ESF programmas „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” noteikumus. Paredzams, ka programmas darbība tiks uzsākta š.g. jūnijā.


2009. gada 31. martā Ministru kabinets ir apstiprinājis noteikumus, kuri nosaka Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētās programmas „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” īstenošanas kārtību.


Programmas mērķis ir paaugstināt saimnieciskās darbības aktivitāti valstī, attīstot uzsācēju zināšanas un iemaņas uzņēmējdarbībā, kā arī sniedzot tiem finansiālo atbalstu.
Programmas mērķa grupa ir iedzīvotāji darba spējas vecumā, kuri vēlās uzsākt komercdarbību, kā arī jaundibinātie komersanti, kas komercreģistrā ir reģistrēti ne ātrāk kā vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas.


Programmas atbalsta pasākumi: Programma paredz, ka Hipotēku banka: 1) nodrošinās apmācības par saimnieciskās darbības pamatiem un biznesa plāna sagatavošanu personām, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību un kurām ir nepieciešamība pēc šādas apmācības; 2) sniegs konsultācijas par pieejamo atbalstu, izvērtēs biznesa plānus; 3) sniegs aizdevumus saimnieciskās darbības uzsācēju biznesa plānā paredzētās saimnieciskās darbības īstenošanai (līdz 54 tūkst. latu), kā arī grantus saimnieciskās darbības nodrošināšanai (35% no piešķirtā aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 3.6 tūkst. latu) un aizdevuma dzēšanai (20% no piešķirtā aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 2 tūkst. latu).


Atbalstāmie uzsācēju projekti nevarēs pārsniegt 60 tūkst. latu, un biznesa uzsācējam būs jānodrošina līdzfinansējums vismaz 10% apmērā.


Kopējais programmas finansējums ir 23 milj. latu, tajā skaitā no ESF un valsts budžeta – 14 milj. latu, Hipotēku bankas līdzfinansējums – 9 milj. latu. Kopējā programmas finansējuma ietvaros aizdevumiem paredzēti 17.5 milj. latu, grantiem, apmācībām un konsultācijām – 4 milj.latu, bet programmas administrēšanai un vadībai – 1.5 milj.latu.


Programmas īstenotājs: Atbilstoši pieņemtajiem noteikumiem, programmu īsteno Hipotēku banka. Formālās prasības nosaka, ka šobrīd Hipotēku bankai ir jāsagaida Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras uzaicinājums pieteikties programmas realizācijai un sagatavot programmas pieteikuma dokumentus.


Programmas uzsākšanas laiks: Paredzēts, ka visu formalitāšu kārtošana tiks pabeigta un programmas realizācija uzsākta jūnijā. Provizoriski tuvākā mēneša laikā tiks sagatavota papildus informācija par programmas atbalsta nosacījumiem. Sekojiet informācijai mājas lapā: www.altum.lv!


Ineta Liepniece
Preiļu Biznesa inkubatora vadītāja
Tālr.26596653,65321553
e-pasts:ineta.liepniece@preili.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 17.04.2009.