Šodien Daugavpils Universitāte rīko starptautisku konferenci „Inovāciju un zinātniskā potenciāla izmantošana ražošanā un uzņēmējdarbībā”

16.04.2009.

Š.g. 16. un 17.aprīlī Daugavpils Universitātes (DU) Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts (TPK) organizē starptautisku konferenci „Inovāciju un zinātniskā potenciāla izmantošana ražošanā un uzņēmējdarbībā”, informē DU zinātņu prorektore Elita Jermolajeva.


Konferences mērķis ir veicināt starptautiska līmeņa diskusiju par zinātniskā potenciāla pielietošanas iespējām uzņēmējdarbībā. Tās laikā uzņēmēji un augstskolu pārstāvji varēs veidot savstarpējus kontaktus un plānot turpmāko sadarbību. Pasākumā piedalās zinātnieki, pētnieki un uzņēmēji no Izraēlas, Krievijas, Baltkrievijas, Lietuvas un Latvijas, tai skaitā Sociālo tehnoloģiju centra (Izraēla) vadošais speciālists V.Dvojakins, Tjumeņas (Krievija) Valsts universitātes profesors, Tjumeņas apgabala Domes priekšsēdētāja vietnieks G. Korepanovs, GEOLA SIA direktors Dr. Phys. S. Zaharovas (Lietuva), KU SIA „SojuzTransMagistral” ģenerāldirektors K. Šulkovs (Baltkrievija) Ventspils augstskolas Inženierpētniecības centra direktors, Dr.chem. V. Avotiņš Latvijas tehnoloģiskā centra pārstāve D. Krieviņa un citi.


„Konference tiek rīkota ES ERAF finansētā projekta “Daugavpils Universitātes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts” (DU TPK) ietvaros. Tā mērķis ir veicināt DU radīto zināšanu un tehnoloģiju pārnesi tautsaimniecībā,” uzsver projekta koordinatore Ieva Boļakova.


DU TPK darbības mērķis ir sniegt pētniecības pakalpojumus atbilstoši uzņēmēju vajadzībām, veicināt sadarbību starp zinātniekiem un uzņēmējiem, nodrošināt zinātnieku un pētnieku intelektuālā īpašuma aizsardzību, kā arī sekmēt zinātnisko institūciju pētniecības rezultātu ieviešanu ražošanā.


“DU TPK piedāvā augsti tehnoloģisko uzņēmumu un organizāciju tehnoloģiju pārneses veicināšanu Latvijas un starptautiskajos tirgos, pasākumus, kas saistīti ar tehnoloģiju eksportu, realizāciju, tehnoloģiju pārneses procesa informatīvo un metodisko atbalstu un intelektuālā īpašuma aizsardzības pakalpojumu sniegšanu. Pašlaik tiek veidota datu bāze, kurā būs apkopota publiski pieejama informācija par DU zinātnisko institūtu un centru pētījumu virzieniem, sasniegumiem un zinātniskajām kompetencēm. Šī informācija uzņēmumiem un organizācijām palīdzēs pasūtīt nepieciešamos pētījumus un/vai ieviest ražošanā jaunas tehnoloģijas,” skaidro DU TPK vadītājs Sergejs Gerbreders.


ES ERAF finansētās programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” projekta “Daugavpils Universitātes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts” (projekta vienošanās Nr. L-TPK-08-0004, identifikācijas Nr. TPK/2.1.2.1.2/08/01/009) kopējās izmaksas – 403 383 lati, tai skaitā publiskais līdzfinansējums – 257 880 lati.


Informāciju sagatavoja:
Harijs Vucins, kompānija „13.STĀVS”

Pēdējās izmaiņas: 16.04.2009.