Par nepieciešamību pievērst uzmanību īpašumā esošo ēku, būvju un teritorijas uzturēšanai

16.04.2009.

Ar labākajiem pavasara vēlējumiem Preiļu novada pašvaldība atgādina Preiļu pilsētas un novada iedzīvotājiem par nepieciešamību pievērst uzmanību īpašumā esošo ēku, būvju un teritorijas uzturēšanai. Krāsosim, špaktelēsim, remontēsim, kopsim pagalmus, stādīsim ziedus un košumkrūmus. Ir taču patīkami dzīvot sakoptā vidē, vai ne!


Vienlaikus atgādinām, ka saskaņā ar Preiļu novada apbūves noteikumu 4.11. punktu īpašniekam (nomniekam) ir pienākums uzturēt ēkas kārtībā (fasāde, jumts), kā arī nepieciešamības gadījumā veikt to remontu. Ja ir nepieciešama fasādes krāsošana, jāsaņem krāsu pase Preiļu novada būvvaldē, Raiņa bulvārī 24, pirmdienās un trešdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00.


Vienlaicīgi pašvaldība informē, ka atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 08/05 „Noteikumi par administratīvo atbildību Preiļu novadā” par šo noteikumu neievērošanu ir paredzēts naudas sods.

Pēdējās izmaiņas: 16.04.2009.