Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Brauktuvju horizontālo apzīmējumu krāsošana un atjaunošana Preiļu pilsētā”

15.04.2009.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-65322766, Fakss +371-65307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2009/04M


3. Iepirkuma priekšmets: „Brauktuvju horizontālo apzīmējumu krāsošana un atjaunošana Preiļu pilsētā”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 4


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena Ls
(bez PVN )


SIA „CKD D”
Reģ.nr. 41503014662


Amatu iela 18a,
Daugavpils, LV-5415
Tālr.65423568, fakss 65427400
e-pasts:
ckdd@inbox.lv


3 909,53


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2009.gada 15. aprīlis


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2009.gada 15. aprīlis


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 65307322


 

Pēdējās izmaiņas: 15.04.2009.