Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Preiļu novada pašvaldības ceļa Sparāni – Biubāni, km 0,00 – 0,64 periodiskās uzturēšanas darbi – 1. kārta, Aizkalnes pagasta centrā”

09.04.2009.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-65322766, Fakss +371-65307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2009/05M


3.Iepirkuma priekšmets: „Preiļu novada pašvaldības ceļa Sparāni – Biubāni, km 0,00 – 0,64 periodiskās uzturēšanas darbi – 1. kārta, Aizkalnes pagasta centrā”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 3


6. Informācija par uzvarētāju:


Nosaukums


Adrese


Līgumcena Ls
(bez PVN )


SIA „SAU”
Reģ.nr.47703000250


Liepājas iela 46, Preiļi, LV 5301,
tel:+371 22551, fakss +371 23319
e-pasts:
sau1991@tvnet.lv


9 317,897. Lēmuma pieņemšanas datums: 2009. gada 09. aprīlis


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2009. gada 09. aprīlis


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Jāzeps Šņepsts, tālrunis: 65322766


 

Pēdējās izmaiņas: 09.04.2009.