30. aprīlis – gada pārskatu iesniegšanas termiņš

30.04.2009.

Tuvojas gada pārskatu iesniegšanas laiks, Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka uzņēmumu gada pārskati par 2008.gadu jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2009.gada 30.aprīlim.


Gada pārskata likums attiecas uz:
• Latvijā reģistrētām komercsabiedrībām;
• kooperatīvajām sabiedrībām;
• individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kuru apgrozījums no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā pārsniedz 200 000 latu.


Ja iepriekšējos gados visām sabiedrībām, kas gatavo gada pārskatu, tas bija jāiesniedz arī Uzņēmumu reģistrā, tad tagad gada pārskats iesniedzams tikai VID. Sabiedrību iesniegtos dokumentus VID elektroniski nodod Uzņēmumu reģistram, kurš nodrošina saņemto dokumentu publisku pieejamību. Tādējādi ir realizēts vienas pieturas aģentūras princips attiecībā uz gada pārskatu iesniegšanu valsts iestādēs, kā arī mazināts administratīvais slogs sabiedrībām.


VID ir sagatavojis gada pārskata un uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas gada deklarācijas, tās pielikumu un avansa maksājumu aprēķina veidlapas kvalitatīvai dokumentu skenēšanai piemērotā formātā. Skenēšanai piemērotās veidlapas ir pieejamas VID interneta mājas lapā www.vid.gov.lv sadaļā “Veidlapas un iesniegumi”. Turpat ir pieejami arī padomi pareizai veidlapu aizpildīšanai. Skenēšanai piemērotās veidlapas ir iespējams aizpildīt gan ar roku, gan elektroniski (ar datoru). Veidlapas var izmantot nodokļa maksātāji, kuri neizmanto VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS) nodokļu deklarāciju un pārskatu iesniegšanai.


Aizpildot veidlapas elektroniski, atsevišķās rindās norādāmā informācija, pateicoties veidlapās iestrādātajām formulām, tiek aprēķināta vai norādīta automātiski; tiek izdoti brīdinājuma paziņojumi, ja informācija norādīta nekorekti; deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšana ir vienkāršota.


Aizpildot veidlapas ar roku, veidlapas jāaizpilda ar LIELAJIEM DRUKĀTAJIEM BURTIEM, lietojot melnu vai tumši zilu tinti; burti un skaitļi jāraksta precīzi tiem atvēlētajās vietās, nepieskaroties robežu elementiem, un tik lieli, lai aizpildītu lielāko tiem atvēlētās vietas laukumu; skaitļiem ir jālieto arābu cipari (piemēram, 1, 2, 3 utt.).


Vienlaikus ar gada pārskatu jāiesniedz Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija un avansa maksājumu aprēķins 2009.gadam.


Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamajām personām līdz 2009.gada 30.aprīlim ir jāiesniedz arī pievienotās vērtības nodokļa deklarācija par 2008.gadu.
 
Ingrīda Geriņa
VID LRI Birojs

Pēdējās izmaiņas: 30.04.2009.