Piektajai daļai Latvijas pirmklasnieku ir lieka ķermeņa masa un aptaukošanās; nepietiekama ķermeņa masa ir vienam no desmit septiņgadīgiem skolēniem

08.04.2009.

Sabiedrības veselības aģentūras (SVA) organizētais Bērnu antropometrisko parametru un skolu vides pētījums, kas tika veikts Latvijas vispārizglītojošo skolu pirmklasnieku vidū (2007./2008.mācību gads), liecina, ka Latvijā 21,5% septiņgadīgu bērnu ir lieka ķermeņa masa, ieskaitot aptaukošanos. Aptaukošanās īpatsvars zēniem septiņu un astoņu gadu vecumā ir ievērojami lielāks nekā meitenēm šajā vecumā (attiecīgi – 24,5% un 18,4%). Vislielākais bērnu īpatsvars ar lieku ķermeņa masu ir Rīgā un lielajās pilsētās.


Izvērtējot pētījuma datus saistībā ar pārtikas produktu pieejamību un fizisko aktivitāšu iespējām starpbrīžos un pēc mācību stundām, redzams, ka Rīgā un lielajās Latvijas pilsētās ir veselīgam dzīvesveidam visnelabvēlīgākā vide, jo bērnu ar lieku ķermeņa masu ir ievērojami vairāk nekā citur Latvijā. Piemēram, Rīgā 33% pirmās klases zēnu un 20% meiteņu ir liekā ķermeņa masa, ieskaitot aptaukošanos. Tā kā galvenais cēlonis neadekvātam ķermeņa masas pieaugumam ir līdzsvara zudums starp uzņemto un patērēto enerģiju, var secināt, ka Rīgas bērniem ir mazāk fizisko aktivitāšu kā lauku bērniem un ir kalorijām bagātāks uzturs. Pētījums rāda, ka vairāk nekā trešdaļā Rīgas skolu skolēni var iegādāties uzkodas pārtikas produktu/dzērienu automātos, kuros nopērkamais produktu klāsts ir ļoti ierobežots – galvenokārt saldumi. Kopumā Latvijā 51% skolu ir kafejnīcas un veikali, kuros skolēni var iegādāties kalorijām bagātus našķus.


Skolēnu izvēli, iegādājoties produktus pusdienām vai uzkodai, iespējams ietekmēt ar izglītošanu. Pieejamajos sociālo zinību mācību līdzekļos un mācību grāmatās uzturam veltīta daļa satura. Bērnu antropometrisko parametru un skolu vides pētījums Latvijā liecina, ka 87% skolu uzturmācības pamati  ir iekļauti izglītības programmās, bet 19% skolu ir atbildējušas, ka nevienā klašu līmenī skolēni par veselīgu uzturu netiek mācīti.
 
Faktors, kas būtiski ietekmē ķermeņa masu, ir fiziskās aktivitātes. Nereti bērnu fiziskās aktivitātes ierobežo nepietiekamas iespējas izmantot skolas sporta zāli vai sporta laukumu, kā arī  nepiemērota apdzīvotās vietas infrastruktūra, lai bērni uz skolu varētu doties kājām vai braukt ar velosipēdu. Kā liecina pētījumā iegūtie dati – 71% skolu apliecina skolēnu iespējas būt fiziski aktīviem skolas sporta zālē ārpus mācību stundām. Vismazākās iespējas nodarboties ar fiziskām aktivitātēm sporta zālēs ārpus mācību stundām ir lielo pilsētu skolēniem – tikai 39% skolu. 82% Latvijas lielāko pilsētu skolu norāda, ka skolēniem nav iespējas skolā nokļūt pa drošu ceļu, ejot kājām vai braucot ar velosipēdu.


Latvijas Bērnu antropometrisko parametru un skolu vides pētījuma rezultāti parāda, ka  palielināta ķermeņa masa kļūst par riska faktoru bērnu tālākai attīstībai un veselībai.  Zinātniskie pētījumi liecina, ka ķermeņa masa ir ne tikai diabēta, sirds un asinsvadu veselības riska faktors, bet ietekmē arī bērnu garīgo veselību. Bērni ar lieku ķermeņa masu nereti ir neapmierināti ar sevi, viņiem ir zems pašvērtējums un pašcieņa. Vairāk nekā 60% bērnu, kuriem liekā ķermeņa masa ir pirms-pubertātes periodā, tā saglabājas arī pieaugušā vecumā.


Apzinot aptaukošanos veicinošos faktorus, ir iespējams plānot pārmaiņas  vidē un pozitīvi ietekmēt bērnu un pusaudžu ikdienas paradumus. Aptaukošanās profilakses pasākumi veicami vairākos līmeņos – gan mainot bērna  ēšanas un fizisko aktivitāšu paradumus; gan cenšoties ietekmēt ģimenes tradīcijas, gan radot veselīgu dzīvesveidu veicinošu skolas politiku un  vides infrastruktūru.


Kaut arī Latvijas Bērnu antropometrisko parametru un skolu vides pētījuma mērķis bija novērtēt liekās ķermeņa masas un aptaukošanās izplatību pirmās klases skolēniem, uzmanību piesaista dati par nepietiekamu ķermeņa masu Latvijas pirmklasniekiem (10,5% septiņgadīgajiem un 12.5% astoņgadīgajiem). Tā kā nepietiekamas ķermeņa masas cēlonis bērniem varētu būt saistīts ar ierobežotu pārtikas produktu pieejamību sociāli ekonomiskās situācijas dēļ, ir īpaši svarīgi, lai skolās būtu pieejams pilnvērtīgs un veselīgs ēdiens. 


Bērnu antropometrisko parametru un skolu vides pētījums tika veikts pēc Eiropas bērnu aptaukošanās pārraudzības iniciatīvas (WHO European Child Obesity Surveillance Initiative), saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) realizēto Eiropas iedzīvotāju aptaukošanās ierobežošanas politiku. Tā mērķis – sistemātiski vākt, analizēt, interpretēt un izplatīt informāciju par bērnu  aptaukošanos, lai valstīs varētu plānot un ieviest profilakses programmas. Pētījums publicēts SVA mājas lapā.


Tā kā mazkustīguma un neveselīgas pārtikas lietošanas rezultātā bērnu liekais svars un aptaukošanās ir skārusi daudzas valstis, PVO ir izstrādājusi ”Veselīgam uzturam draudzīgu skolu” iniciatīvu, ko Latvijā īstenos SVA. Tuvākais pasākums, ko PVO sadarbības līguma ietvaros organizēs SVA, ir seminārs skolu direktoriem un sporta skolotājiem “Fizisko aktivitāšu veicināšana skolās” (15.05.2009).


Informāciju sagatavoja
Komunikācijas daļas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Baiba Auzāne

Pēdējās izmaiņas: 08.04.2009.