Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Preiļu novada 2009. gada futbola sacensību organizēšana”

03.04.2009.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2009/03M


3.Iepirkuma priekšmets: „Preiļu novada 2009.gada futbola sacensību organizēšana”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
(bez PVN 21%)


Latgales novada sporta padome
Reģ.Nr.40008058747


Aglonas iela 24, Preiļi, LV-5301
Tālr.29186540
e-pasts:
imants_babris@inbox.lv


Ls 4 132,23
(bez PVN 21%)


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2009. gada 03. aprīlis


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums:  2009. gada 03. aprīlis


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Jāzeps Šņepsts, tālrunis: 65322766


 

Pēdējās izmaiņas: 03.04.2009.