Latgales kultūras programmas projektu konkurss

02.04.2009.

Projektu konkursa organizētājs: Latgales reģiona attīstības aģentūra (LRAA)


Konkursa finansētājs: Valsts Kultūrkapitāla fonds


Projektu konkursa mērķis: sniegt finansiālu atbalstu nozīmīgiem kultūras projektiem, kas veicina Latgales kultūrvides, vērtību un tradīciju attīstību.


Šī mērķa realizēšanai tiek finansēti projekti, kas paredz:
• Latgales kultūrvides daudzveidības saglabāšanu un attīstību;
• Latgales valodas un rakstības saglabāšanu un attīstīšanu;
• Tradicionālo prasmju un amatu attīstību, to integrācija tūrisma aktivitātēs;
• Atbalsts radošās jaunrades procesiem;
• Latgales reģiona kultūras darbinieku tālākizglītības sekmēšanu.


Nosacījumi projekta iesniedzējiem:
• Projekti iesniedzami vienā eksemplārā, latviešu vai latgaliešu valodās, noformēti uz A4 formāta lapām datorrakstā;
• Pieteikuma veidlapas un nolikums atrodami LRAA mājas lapā www.latgale.lv
• Latgales kultūras programmas maksimālais finansējums vienam projektam nevar būt lielāks par Ls 4 000;
• Projekts izpildāms 2009. gadā;
• Projekta iesniegšanas termiņš 2009. gada 16. aprīlis, līdz plkst. 16,00
• Projekta pieteikums jāiesniedz LRAA birojā: Saules iela 15, 3 stāvs, Daugavpils, LV – 5401 vai jānosūta pa pastu;


Projekta konkursa koordinatore Ināra Mukāne  t. 65476832 vai 29191840


Informāciju sagatavoja un apkopoja biedrības „Preiļu NVO centrs” direktora vietnieks Artis Utināns


 

Pēdējās izmaiņas: 02.04.2009.