Atdzelžošanas stacijas izbūve tuvojas noslēgumam

26.03.2009.


Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” līguma „Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve Preiļos” realizācija tuvojas noslēguma. Jau maijā, kad būs izskaloti esošā ūdensvada inženiertīkli, Preiļu pilsētas iedzīvotāji varētu saņemt dzeramo ūdeni no jaunās atdzelžošanas stacijas. Lielie celtniecības darbi jau ir gandrīz pabeigti. Tiek plānots, ka marta beigās notiks jauno iekārtu hidrauliskā pārbaude un pieturoties siltākam laikam notiks arī rezervuāra un sistēmu dezinfekcija un skalošana. Marta beigās tiks pieslēgts jauns ārējais elektropieslēgums. Vēl ir atlikuši ūdens krātuves pārsegšana, automātiskās vadības iekārtu pieslēgšanas pabeigšana un pārbaude, atdzelžošanas iekārtu regulācija un teritorijas labiekārtošana.


2007. gada 3. decembrī SIA „Preiļu saimnieks” noslēdza līgumu ar A/S „K&H” (līgums saskaņots ar Vides ministriju) par dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūvi Preiļos. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansiālo līdzdalību. Kopējā līguma summa ir 1 289 794 eiro ar PVN (66% Kohēzijas fonda līdzekļi, bet atlikušo summu sedz valsts un pasūtītājs- SIA „Preiļu saimnieks”). Līdz 2009. gada 10. jūlijam, atbilstoši līguma noteikumiem, projekts jāpabeidz.

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.