Noslēgumam tuvojas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija

26.03.2009.


Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” līgumā „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Preiļos” paredzēti rekonstrukcijas darbi strauji tuvojas noslēgumam. Šobrīd vairākās attīrīšanas iekārtu telpās turpinās apdares darbi un tiek ierīkotas grīdas. Turpinās iekārtu montāžas, regulēšanas un pārbaudes darbi. Turpinās darbs pie otrējiem nostādinātājiem. Turpinās darbs pie aerotenka sagatavošanas palaišanai. Jau marta beigās jaunās iekārtas varētu uzsākt savu darbu pilnā apjomā, tad līdz pilnīgai rekonstrukcijas pabeigšanai būs atlicis pabeigt teritorijas labiekārtošanas darbus.


Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansiālo līdzdalību. Kopējā līguma summa ir 1 972 988 eiro ar PNV (66% Kohēzijas fonda līdzekļi, bet atlikušo summu sedz valsts un pasūtītājs- SIA „Preiļu saimnieks”). Projekta ietvaros bija paredzēts izveidot jaunas un rekonstruēt jau esošās tehnoloģiskās attīrīšanas iekārtu būves. Projekts jāpabeidz līdz 2009. gada 10. aprīlim. Rekonstrukcijas darbus veic konsorcijs „SIA Latspas un SIA A Projekts”.

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.