Latgales novada atklātā fizikas olimpiāde

27.03.2009.

2009. gada 27. martā Rēzeknes Valsts ģimnāzijā notika Latgales novada 5. atklātā fizikas olimpiāde 8. – 11. klašu skolēniem. Kopš 2004./2005.m.g. Kuras mērķis – motivēt skolēnus radošai darbībai un padziļinātai interesei par fiziku, fizikālajām parādībām, to likumsakarībām, attīstīt patstāvīgā darba un nestandarta uzdevumu risināšanas prasmes, kā arī veicināt fizikas skolotāju sadarbību. Olimpiāde tiek organizēta sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas fizikas skolotājiem un olimpiādes organizēšanas iniciatori – Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes Metodiskā centra “Tehnoloģiju un zinātņu pamatu” mācību priekšmetu metodiķi Innu Gusevu.


Šis pasākums izvērtās par lietderīgi un saturiski bagātu dienu. Dienas gaitā iepazināmies ar olimpiādes rīkotājiem – Rēzeknes Valsts ģimnāziju un baudījām viņu sniegto muzikālo sveicienu, kas izskanēja ģitāras un akordeona pavadījumā. Olimpiādes atklāšanā uzrunas teica Rēzeknes Valsts ģimnāzijas direktors Aivars Vilkaste, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes metodiskā centra vadītāja Ilona Stramkale, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes Metodiskā centra metodiķe Inna Guseva.


Tad skolēni devās izlozēt 5 uzdevumus katrai klašu grupai un uzdevumu risināšana varēja sākties. Arī Preiļu 1.pamatskolas skolēni bija ieradušies mēroties spēkiem ar citiem Rēzeknes, Daugavpils, Balvu, Gulbenes skolu vienaudžiem.


Kamēr ritēja uzdevumu risināšana skolotājiem bija iespēja iepazīties ar Rēzeknes 3. vidusskolas skolotājas L. Ivanovas darbu „Spēļu tehnoloģijas fizikas pasniegšanā”. Par dažādu spēļu pielietošanu fizikas mācīšanā. Spēle palīdz spilgtā un aizrautīgā formā padziļināt un paplašināt stundās iegūtās zināšanas, parādīt , kā tās var izmantot praksē , palīdz iekļūt zinātnisko un tehnisko ideju pasaulē, paplašināt mācību grāmatu robežas, mudina pēc iespējas vairāk saprast un uzzināt.


Sirsnīga bija saruna ar ģimnāzijas direktoru A. Vilkasti, kurš iepazīstināja ar skolu, tās vēsturi, sasniegumiem un dalījās pieredzē.


Pēc četru stundu intensīva un radoša darba visi uzdevumi bija atrisināti un tad skolotāji ķērās pie to labošanas. Bet ģimnāzijas zālē, šai laikā skolēniem bija iespējams noskatīties populārzinātniskas filmas.


Dienas beigās, protams, pienāca kārta arī olimpiādes noslēgumam un uzvarētāju apbalvošanai.


Liels prieks bija tiem Preiļu 1. pamatskolas skolēniem, kuri ieguva diplomus: 1. vietu – Ieva Lisova un Lelde Zīmele, 3. vietu -Arvis Brics un Jānis Pastars, atzinību – Sintija Erte un Kristīne Plivda.
Laila Vibornā,
Preiļu 1.pamatskolas fizikas skolotāja

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.