Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu “Viengadīgo puķu stādu iegāde”

30.03.2009.

1. Pasūtītāja nosaukums: SIA „Preiļu Saimnieks”
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Liepu iela 2, LV-5301
Tālrunis – 65381135, Fakss 65381152


2. Identifikācijas Nr.: PS 2009/01


3. Iepirkuma priekšmets: Viengadīgo puķu stādu iegāde


4. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


5. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
(bez PVN)


SIA “Sedumi”


Brīvības iela 301a, Jēkabpils, LV-5201


3103,85


6. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2009. gada 30. marts


Ziņas sagatavoja: SIA “Preiļu saimnieks” tāmju inženiere Zane Erta, tālrunis: 65381381


Apstiprināja: SIA “Preiļu Saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks, tālrunis: 65381135


 

Pēdējās izmaiņas: 30.03.2009.