Uzņēmēji varēs saņemt garantijas aizdevumiem

30.03.2009.


Hipotēku Bankas klientiem drīzumā būs pieejamas Latvijas Garantiju aģentūras garantijas. 


Latvijas Garantiju aģentūra sniegs garantijas:
  investīciju aizdevumiem,
  apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem,
  finanšu līzingam un faktoringam.


Garantijas segs līdz 80% no aizdevuma summas.
Maksimālā garantiju summa vienam komersantam – 3 milj. eiro.


Garantijas termiņš:
  investīciju aizdevumiem un finanšu līzingam nevarēs pārsniegt 10 gadus,
  apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem un faktoringam – 3 gadus.


Garantijas nebūs pieejamas sekojošām nozarēm:
  zivsaimniecībai un akvakultūrai;
  lauksaimniecības produktu primārajai ražošanai;
  lauksaimniecības produktu pārstrādei (daļēji);
  vairumtirdzniecībai un mazumtirdzniecībai;
  finanšu un apdrošināšanas darbībām;
  transporta līdzekļu, mašīnu un iekārtu nomai;
  operācijām ar nekustamo īpašumu;
  azartspēlēm;
  ieroču, munīcijas, tabakas izstrādājumu, alus un alkoholisko dzērienu ražošanai un tirdzniecībai.


Ierobežojumi garantija saņemšanā paredzēti grūtībās nonākušiem uzņēmumiem, ja tiem problēmas radušās līdz 2008. gada 1. jūlijam. 


Garantijas nebūs pieejamas likvidējamiem uzņēmumiem, maksātnespējīgiem uzņēmumiem un uzņēmumiem, kam ar tiesas lēmumu īstenots tiesiskās aizsardzības process.


Salīdzinot ar iepriekš piedāvātajām  Latvijas Garantiju aģentūras garantijām, jaunajām ir mainīta garantijas prēmijas aprēķināšanas un nomaksas kārtība. Turpmāk garantijas prēmija būs jāmaksā katru gadu un prēmijas nomaksu klients varēs veikt bankā.


Lai saņemtu garantiju, klientam bankā būs jāiesniedz sekojoši dokumenti:
  deklarācija par komercsabiedrības kvalifikāciju mazās un vidējās komercsabiedrības kategorijai,
  uzskaites veidlapa par saņemto valsts atbalstu ;
  komersanta apliecinājums ievērot valsts atbalsta normatīvo aktu prasības.
Dokumentu formas būs pieejamas bankā.


Hipotēku banka ir viena no lielākajām Latvijas Garantiju aģentūras izsniegto garantiju lietotājām. Turpat viena ceturtdaļa no Latvijas Garantiju aģentūras garantijām ir izsniegtas Hipotēku bankas klientiem.


Hipotēku banka ir valsts banka, kas pilda attīstības bankas funkcijas.


Hipotēku bankas prioritāte ir atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmējiem un ekonomiskās aktivitātes veicināšana visos Latvijas reģionos, sadarbojoties ar privātajām komercbankām.


Hipotēku bankas koncernā darbojas meitas uzņēmumi: Hipolīzings, Hipo Fondi, HipoNIA un Riska investīciju sabiedrība.
         
Daiga Buhholce
Segmentu vadītāja
Klientu vadības daļa
Mārketinga Departaments
VAS Latvijas Hipotēku un zemes banka


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.