Pieejami Eiropas skolu aptaujas projekta par alkoholu un citām narkotiskām vielām (ESPAD) 2007. gada pētījuma rezultāti

26.03.2009.


Šodien tiek publiskoti 2007. gada Eiropas skolu aptaujas projekta par alkoholu un citām narkotiskām vielām (ESPAD) rezultāti. ESPAD ir pasaulē lielākais starptautiskais pētījums par atkarību izraisošo vielu lietošanu. Latvijas dalību tajā pārstāv Sabiedrības veselības aģentūra (turpmāk – SVA). Pētījuma galvenais mērķis ir iegūt starptautiski salīdzināmus datus par atkarību vielu lietošanu 15 – 16 gadus vecu skolēnu vidū.  Projektu koordinē Zviedrijas alkohola un citu narkotisko vielu informācijas padome un to atbalsta Eiropas narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) un Eiropas Padomes Sadarbības grupa cīņā pret narkotiku lietošanu un nelegālo tirdzniecību (Pompidū grupa). 


Pirmais ESPAD pētījuma posms 26 valstīs notika 1995. gadā, otrais – 30 valstīs 1999. gadā, trešais – 35 valstīs 2003. gadā, savukārt ceturtais notika 2007. gadā 35 dalībvalstīs.  Latvija piedalījusies visos pētījuma posmos. 2007. gadā pētījumā piedalījās 2 275 Latvijas skolēni, kuri dzimuši 1991. gadā.


Katrā dalībvalstī darbojas pastāvīga pētnieku komanda un pēc vienotas metodoloģijas 2007. gada ESPAD pētījumā tika aptaujāti vairāk nekā 100 tūkstoši 1991. gadā dzimušo skolēnu Armēnijā, Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Čehijā, Dānijā, Fēru salās, Francijā, Grieķijā, Horvātijā, Igaunijā, Itālijā, Īrijā, Īslandē, Kiprā, Krievijā, Latvijā, Lielbritānijā, Lietuvā, Maltā, Menas salā, Monako, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Šveicē, Ukrainā, Ungārijā, Vācijā un Zviedrijā.


ESPAD projekta ietvaros izstrādātie indikatori, kas raksturo dažādu atkarību izraisošo vielu lietošanu, atspoguļo šo vielu lietošanas izmaiņas, kā arī ļauj plānot un novērtēt dažādu aktivitāšu ietekmi uz vielu lietošanas samazināšanu skolēnu vidū.


Smēķēšanas izplatība ESPAD dalībvalstīs 2007. gadā, salīdzinot ar 1995. gadu ir samazinājusies.  Lielākajā daļā projekta dalībvalstu būtiski samazinājies arī līdz 13 gadus veco regulāro smēķētāju īpatsvars. Pētījuma dati parāda arī cigarešu vieglo pieejamību – Eiropā gandrīz trīs ceturtdaļām (72%) skolēnu cigaretes iegūt ir viegli vai ļoti viegli.  Latvijā 79% 15-16 gadus veciem skolēniem cigaretes iegūt ir viegli vai ļoti viegli, savukārt Igaunijā un Lietuvā šis rādītājs ir attiecīgi 75% un 73%.  Visvieglāk cigaretes iegūt ir skolēniem Dānijā (93%), Čehijā (89%) un Austrijā (87%), savukārt grūtāk – Krievijā (55%), Rumānijā (53%) un Armēnijā (37%). Smēķēt pamēģinājušo īpatsvars visās ESPAD dalībvalstīs 2007. gadā bija no 24% līdz 80%.  Visaugstākais smēķēt pamēģinājušo līmenis šajā vecuma grupā bija vērojams Latvijā (80%), kam seko Čehija (78%), Austrija (75%) un Igaunija (75%), savukārt zemākais – Īslandē (36%) un Armēnijā (24%). Regulāri smēķējošo zēnu īpatsvars jeb to, kuri smēķējuši pēdējo 30 dienu laikā, salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm, Latvijā ir vislielākais (44%).


ESPAD dalībvalstīs 90% skolēnu ir pamēģinājuši kādu alkoholisko dzērienu.  Austrijā, Čehijā, Latvijā, Menas salā un Dānijā alkoholu pamēģinājušo skolēnu īpatsvars ir virs 95%. Pēdējo 12 mēnešu laikā alkoholiskos dzērienus lietojušo jauniešu  īpatsvars kopš 1995. gada Eiropā kopumā praktiski nav mainījies, savukārt 2007. gadā salīdzinājumā ar 2003. gadu deviņās valstīs novērojams alkoholu lietojušo skolēnu īpatsvara pieaugums, savukārt septiņās valstīs – samazinājums.  Pēdējo 12 mēnešu laikā augstākā alkohola lietošanas izplatība novērojama Dānijā, Čehijā, Austrijā, Menas salā un Vācijā (alkoholu lietojuši vairāk nekā 90% skolēnu).


Baltijas valstis, Slovākija, Lielbritānija, Malta, Slovēnija, Monako un Šveice pēc lietošanas izplatības līmeņa ir otrajā valstu grupā – alkoholu lietojuši 85 – 89% skolēnu. Vairāk kā pusē ESPAD dalībvalstu, salīdzinājumā ar 2003. gadu, novērojams riskantu epizodisku alkohola  lietotāju (piecu un vairāk alkohola devu lietošana vienā iedzeršanas reizē) īpatsvara pieaugums, turklāt tas ir īpaši izteikts meiteņu vidū.


Dažādas nelegālās narkotiskās vielas Eiropā vidēji pamēģinājuši 20% 15 – 16 gadus veco skolēnu.  Visaugstākais izplatības rādītājs ir Čehijā (46%), kam seko Spānija, Menas sala, Šveice, Francija un Slovākija, kurās narkotikas pamēģinājuši vairāk nekā 30% skolēnu.  Baltijas valstīs šis rādītājs visaugstākais ir Igaunijā (28%), savukārt Latvijā (22%) un Lietuvā (20%) tas ir aptuveni vidējā ESPAD dalībvalstu līmenī.  Viszemākais narkotisku lietotāju īpatsvars ir Norvēģijā, Rumānijā un Armēnijā. Visbiežāk lietotās nelegālās narkotiskās vielas ESPAD dalībvalstu jauniešu vidū ir marihuāna un hašišs, turklāt zēni tās lietojuši biežāk kā meitenes. Latvijā, salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm, ir augsts ekstazī, amfetamīnu, kokaīna, halucinogēnu un heroīna lietotāju īpatsvars. 
 
2007. gada ESPAD pētījuma posma pārskats pieejams SVA mājas lapā un ESPAD projekta mājas lapā www.espad.org.  SVA mājas lapā atrodams arī ziņojums par Latvijas skolu aptaujas projekta par alkoholu un citām narkotiskām vielām rezultātiem. 


Informāciju sagatavoja
SVA Komunikācijas daļas vadītāja
Ieva Kulberga

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.