Latgales reģiona NVO ir, ar ko lepoties

18.03.2009.


18. martā, Krāslavā tikās Daugavpils, Dagdas un Krāslavas nevalstiskās organizācijas (NVO), kuras savu sapņu īstenošanai saņēmušas Kopienu iniciatīvu fonda (KIF) atbalstu programmā „Kopā ar ģimeni”, kas tiek realizēta ar SEB bankas atbalstu. Organizācijas dalījās pieredzē, sasniegumos, nākotnes sapņos un plānos, kā savu ikdienas darbu turpinās pēc novadu reformas.


Programmas „Kopā ar ģimeni” ietvaros, kuru KIF sadarbībā ar SEB banku īsteno kopš 2007. gada, atbalstu saņēmušas jau 22 nevalstiskās organizācijas visos Latvijas reģionos. Šo biedrību un nodibinājumu darbības mērķis ir attīstīt iniciatīvas, kas uzlabo ģimeņu, bērnu un jauniešu dzīves apstākļus.


„Sniegt atbalstu reģioniem un iesaistīties dažādos sociālos projektos ir viena no SEB bankas prioritātēm. Tāpat ļoti nozīmīga ir ģimenes vērtību veicināšana. KIF programma „Kopā ar ģimeni” apvieno visas šīs bankai tik nozīmīgās vērtības, tāpēc esam ļoti gandarīti par iespēju līdzdarboties šī projekta sekmīgā realizācijā, sniedzot savu atbalstu iniciatīvas bagātiem cilvēkiem  un sava reģiona patriotiem,” norāda Diāna Blumate, SEB bankas sponsorēšanas projektu vadītāja.


 „Ņemot vērā faktu, ka ģimene mūsu multiplās sklerozes cilvēkiem ir ļoti svarīga, uzsākām programmu „Kopā ar ģimeni”. Nolēmām rakstīt pieteikumu un uzreiz dzima ideja par projektu „Es un mani mīļie”, arī pašvaldība mūs atbalstīja. Tagad mums ir brīnišķīgs ģimeņu klubiņš, kas tiekas divas reizes mēnesī. Pateicoties jaunajai tehnikai, arī tad, ja kāds nevar ierasties uz pasākumiem, mēs jūtamies it kā visi būtu kopā – fotografējam, saliekam bildes datorā, rādām un stāstām. Viss mums izdodas, jo mīļi, labi cilvēki dara,” stāsta Multiplās sklerozes asociācijas Daugavpils nodaļas vadītāja Monika Jukša.


Kā norāda Dagdas invalīdu biedrības „Nema” vadītāja Mārīte Zariņa, viņi ir ļoti gandarīti par realizēto projektu. „Tā bija ļoti gaiša diena, kad pie mums atbrauca KIF eksperti. Viņi redzēja, ka mums daudz kā trūkst, pat projektu rakstījām ar domes atbalstu. Tagad mums ir divi datori, tāfele, fotoaparāts. Tas ar pavēris iespējas mums veidot ļoti dažādus pasākumus, rīkot apmācības un pat iesaistīties labdarībā,” stāsta M.Zariņa.


Papildinot M. Zariņas teikto, arī Monika Jukša priecīgi atzīst, ka ar KIF programmas palīdzību izdevies realizēt savu senu sapni. „Jau desmit gadus gribējām, lai mums būtu savs portatīvais dators, savs printeris, savs fotoaparāts. Lai mēs būtu varošāki!” stāsta M.Jukša. „Nu ar prieku varam teikt, ka šis vairāku gadu garumā lolotais sapnis beidzot ir piepildījies!”


Bieži cilvēkus, kas darbojas nevalstiskajās organizācijās, biedē vārds „projekts” un viņi baidās no tā rakstīšanas, jo nav iepriekšējas pieredzes un iemaņu dabā ar finansējuma piesaistīšanu. Taču Dagdas pensionāru biedrības vadītāja Leontīna Raudive stāsta, ka tas nav nekas nepaveicams: „Mums pašvaldība piešķīra telpas, bet tās bija absolūti tukšas, nebija nekā, pat krēslu, uz kā sēdēt. Tad nu es apdomājos – visi taču raksta projektus. Kāpēc es nevaru? Pakonsultējāmies ar KIF, ar pašvaldību un tapa projekts „No vecāsmātes pūra lādes”. Tagad, pateicoties programmai, mums viss ir – krēsli, dators, kamera. Rīkojam dažādus pasākumus mazbērniem un kopā ar mazbērniem.”


„Fondam ir ļoti svarīgi, lai reģionu nevalstiskās organizācijas varētu pilnībā izmantot tās iespējas, ko sniedz programma „Kopā ar ģimeni”. Mēs apzināmies, ka šajos sociāli ekonomiskajos apstākļos cilvēkiem reģionos palīdzība ir īpaši nepieciešama, arī administratīvi teritoriālā reforma sadarbībā starp nevalstiskajām organizācijām un pašvaldībām ievieš savas korekcijas,” skaidro KIF direktore Inta Paeglīte.


Tam piekrīt arī Dagdas pilsētas domes priekšsēdētājs Viktors Stikuts, norādot, ka šogad vairs nebūs finansiālu iespēju tik daudz palīdzēt nevalstiskajām organizācijām. „Taču mēs esam saauguši kā viena ģimene, tāpēc meklēsim risinājumus, kā palīdzēt,” stāsta V.Stikuts.


2009. gads Latvijā ir zīmīgs ar administratīvi teritoriālās reformas noslēgumu. Daudzām nevalstiskajām organizācijām un pašvaldībām tas būs gan jaunu izaicinājumu un iespēju, gan nopietnu problēmu risināšanas laiks. „Latgalē ir daudz pensionāru, viņu vidū daudz gudru cilvēku – skolotāju, dažādu speciālistu. Tāpēc mūsu iniciatīva ir, lai būtu pēc iespējas vairāk organizāciju, kas mudinātu šos cilvēkus iesaistīties, būt aktīviem un iniciatīvas bagātiem,” stāsta Viktors Stikuts.


Uzziņai:
Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds
Latvijas Kopienu Iniciatīvu fonds (KIF) ir nodibinājums, kas piesaista līdzekļus no plaša ziedotāju loka, lai atbalstītu nevalstiskās organizācijas, kas darbojas sociālajā, veselības aprūpes un izglītības jomā, un veicinātu kopienu iniciatīvu veidošanos. Kopienas iniciatīva ir aktivitāte vietējās sabiedrības – ciema, pagasta, mazpilsētas – dzīves kvalitātes uzlabošanai, kas top sadarbībā starp sabiedrisku organizāciju, pašvaldību un uzņēmējiem. Šī kopīgā darbošanās padara kopienas dzīvi labāku un veicina iedzīvotāju aktīvu iesaistīšanos savu problēmu risināšanā un paātrina vietējās attīstības tempus.Plašāka informācija:


Inta Paeglīte 
KIF direktore 
Tālr.: 67316963
Mob.tālr.: 26820775
e-pasts:
inta.paeglite@iniciativa.lv                                      
www.iniciativa.lv


Zanda Lūse
„Sabiedrisko attiecību aģentūra PR-Stils”
Vecākā projektu vadītāja
Tālr.: 7282472
Mob.tālr.: 28678976
e-pasts:
zanda.luse@pr-stils.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.