Aģentūra izsūtījusi līgumus stacionārajām ārstniecības iestādēm

23.03.2009.

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (turpmāk tekstā – Aģentūra) ir sagatavojusi grozījumus līgumos par stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Visi līgumi ir izsūtīti un uzsākts līgumslēgšanas process ar stacionārajām ārstniecības iestādēm.


2009.gada 1.martā stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos par izmaiņām pacientu iemaksās un veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas nosacījumos. Atbilstoši augstākminētajiem grozījumiem šobrīd tiek piedāvāti līgumi slimnīcām par stacionāro pakalpojumu sniegšanu periodam no 2009.gada 1.marta līdz 2011.gada 31.decembrim. Kopumā līgumi tiek piedāvāti 59 ārstniecības iestādēm.


Samazinoties kopējam finansējumam veselības aprūpē 2009.gadā par 35,6 miljoniem latu, tika samazināta valsts maksājamā daļa, turpretī pacientu maksājamā daļa ir pieaugusi atbilstoši grozījumiem Ministru kabineta noteikumos.


Līgumi par stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu tiks noslēgti uz trijiem gadiem, savukārt plānotais pakalpojumu apjoms līgumos ir iekļauts uz četriem mēnešiem. Pēc grozījumiem likumā „Par valsts budžetu” stacionārajām iestādēm tiks piedāvāts pakalpojumu apjoms otrajam pusgadam.


Saskaņā ar grozījumiem normatīvajos aktos, līgumi netiks slēgti ar 13 aprūpes slimnīcām, kuras ar 2009.gada 1.aprīli pārtrauks sniegt stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus. Šīs slimnīcas turpinās sniegt ambulatoro palīdzību atbilstoši noslēgtajiem līgumiem.


Šajās slimnīcās būs pieejamas ārstu konsultācijas, izmeklējumi, rentgenoloģiskie izmeklējumi, dienas stacionāri, kā arī daļa šo slimnīcu, kuras piedalījās atlasē, sniegs medicīnisko aprūpi mājās. Visi pakalpojumi, izņemot ārstēšanos un uzturēšanos diennakts stacionārā, šajās slimnīcās pacientiem būs pieejami. Arī ģimenes ārstu prakses, kuras atrodas šajās 13 slimnīcās, turpinās savu darbību.


Aģentūra atgādina, ka 2009.gada 1.martā stājās spēkā pacientu iemaksu izmaiņas. Grozījumi Ministru kabineta noteikumos paredz, ka no š.g. 1. marta par ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu jāmaksā – 1 lats, par speciālista apmeklējumu ambulatori – 5 lati, par ārstēšanos slimnīcās (sākot ar otro ārstēšanās dienu) – 12 lati par dienu. Ar detalizētāku informāciju par pacientu iemaksu apjomu, varat iepazīties Aģentūras mājas lapas www.voava.gov.lv sadaļā „Veselības aprūpe » Pacientu iemaksas”.


VOAVA sabiedrisko attiecību departamenta vadītājs
Toms Noviks
Preses sekretāre
Elīna Skurjate


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.