Daugavpils reģionālais sabiedrisko pakalpojumu regulators apstiprina jauno ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu

10.03.2009.

Daugavpils reģionālais sabiedrisko pakalpojumu regulators ir izvērtējis SIA „Preiļu saimnieks” 2009. gada 25. februārī iesniegto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu projektus ar tiem pievienotajiem izmaksas un pakalpojumu apjomus pamatojošiem dokumentiem.


Regulatora padome 2009. gada 10. martā nolēma:
1. Apstiprināt SIA „Preiļu saimnieks” 2009. gada 25. februārī iesniegtos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu projektus, nosakot ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,49 Ls/m3 (bez PVN), bet kanalizācijas pakalpojumu tarifu 0,58 Ls/m3 (bez PVN), kuri stājas spēkā ar 20.04.2009.


2. Noteikt, ka ar 20.04.2009. spēku zaudē DRSPR padomes 2008. gada 15. februāra lēmums Nr. 13 (prot. Nr.3.,4.p.).


Tarifi aprēķināti tādā apmērā, lai ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu lietotāju izdarītie maksājumi segtu pakalpojumu sniedzēja izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti.

 


līdz 20.04.2009


no 20.04.2009


pieaugums


ūdensapgādes pakalpojumu tarifs Ls/m3 (bez PVN)


0,44


0,49


11,4%


kanalizācijas pakalpojumu tarifs Ls/m3 (bez PVN)


0,36


0,58


61,1%


ūdens un kanalizācija Ls/m3 (bez PVN)


0,8


1,07


33,8%

Pēdējās izmaiņas: 10.03.2009.