Projekts „Pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana Preiļu novadā”

20.03.2009.

Preiļu novada dome 2008. gada nogalē piedalījās Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta izsludinātajā projektu konkursā pašvaldībām ”Atbalsts sabiedrības integrācijas programmu izstrādē un īstenošanā” un saņēma atbalstu projekta „Pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana Preiļu novadā” realizēšanai.


Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt sabiedrības integrācijas, vidējā termiņa (uz 7 gadiem), plānošanas dokumentu pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšanai Preiļu novadā, lai veicinātu sabiedrības politisko līdzdalību un sadarbību ar vietējo varu, nodrošinot sociālā kapitāla paaugstināšanos un uzlabotu politisko dialogu un pašvaldībā pieņemto lēmumu kvalitāti, kas veicinātu pašvaldības mērķtiecīgu attīstību un izaugsmi. 


Projekta aktivitāšu realizēšanā kā pakalpojuma sniedzējs piesaistīta nevalstiskā organizācija  `Preiļu NVO centrs`


Projekta ietvaros tiek veikta iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju un pašvaldības institūciju anketēšanu par esošo situāciju pilsoniskas sabiedrības attīstības jomā Preiļu novadā. Pamatojoties uz veiktajām iedzīvotāju aptaujām, tiks veikta situācijas analīze, kā arī izveidota NVO padome, kas uzraudzīs izstrādātā dokumenta ieviešanu un darbosies arī pašvaldības interesēs, noorganizētas 2 sabiedriskās apspriešanas dokumenta kvalitatīvai izstrādāšanai un organizēts darbs pie sabiedrības integrācijas plānošanas dokumenta izstrādes. Pirmā apspriešana notiks 30. martā plkst. 12.30, biedrības ”Preiļu NVO centrs” telpās, Kooperatīva ielā 6, Preiļos, kurā pulcēsies Preiļu novada nevalstiskā sektora pārstāvji. Projekta noslēgumā tiks organizēts izstrādātā dokumenta prezentācijas pasākums. Sadarbībā ar novadā darbojošos nevalstisko sektoru izstrādātais sabiedrības integrācijas plānošanas dokuments ar konkrētām rīcībām un uzdevumiem veicinās pilsoniskas sabiedrības attīstību, sabiedrības interešu ievērošanu politikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos. Jācer, ka kopīgi darbojoties nevalstiskajam sektora, pašvaldību pārstāvjiem un novada iedzīvotājiem, iedzīvotājos radīsies pārliecība par to, ka sadarbība starp valsts, privāto un nevalstisko sektoru ir iespējama un valstī notiekošie procesi ir ietekmējami un vadāmi.


Projekta koordinatore
Sanita Meļko
Preiļu novada domes projektu vadītāja
sanita.melko@preili.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 20.03.2009.