Preiļu novada dome nodod atsavināšanai Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda reģistrēto objektu „ Dzīvokli Daugavpils ielā 42-20, Preiļos

09.04.2009.

Preiļu novada dome nodod atsavināšanai Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda reģistrēto objektu „Dzīvokli Daugavpils ielā 42-20, Preiļos un tas sastāv no 20,7 m2 vienas istabas, kadastra Nr.7601 900 2701″.
Nekustamais īpašums saskaņā ar 2007.gada 23.februārī apstiprināto Preiļu pilsētas teritorijas plānojumu (prot.Nr.4,p.l.) atrodas jaukto (dzīvojamo, darījumu un sabiedrisko) objektu apbūves teritorijā. Nekustamais īpašums tiek pārdots mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosacītā cena Ls 2000.


    Izsoles reģistrācijas maksa Ls 20
    Nodrošinājums (10% no objekta nosacītās cenas) Ls 200
    Maksāšanas veids – 100% latos.


Izsole notiks 2009.gada 09.aprilī, pīkst. 15.00, 2. stāva 8. kabinetā, Raiņa bulvārī 24, Preiļos.


Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās no pulksten 9.00 līdz 12.00, iepriekš piezvanot uz mobilo telefonu 29426188 Nekustamā īpašuma privatizācijas komisijas loceklim Vitālijam Plivdam.


Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Preiļu novada domē, 1 .kab.- klientu apkalpošanas zālē, Raiņa bulvārī 24, Preiļos, darbdienās no pīkst. 9.00 līdz 17.00, informācija pa tālr.: 65322766


Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2009.gada 09.aprīlī pulksten l2.0


 

Pēdējās izmaiņas: 09.04.2009.