31. martā Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs sadarbībā ar Latgales reģiona attīstības aģentūtu un ES kultūras kontaktpunktu rīko semināru kultūras darbiniekiem u.c.interesentiem

31.03.2009.

Biedrības “Preiļu NVO centrs” telpās (Kooperatīva ielā 6) 31. martā plkst.: 11:00


Semināra darba programma:
11:45 – 12:00 Reģistrācija


12:00 – 12:10 Semināra atklāšana. Latgales RSIC prezentācija.
Oskars Zuģickis, Latgales RSIC speciālists.


12:10 – 12:50 Eiropas Kopienas Kultūras programmas atbalsta aktivitāte „Sadarbības projekti ar trešajām valstīm” un Eiropas Kopienas programmas „Eiropa Pilsoņiem” atbalsta aktivitāte „Aktīvi Eiropas piemiņas pasākumi”
• projektu konkursi Eiropas Kopienas Kultūras programmas un programmas „Eiropa Pilsoņiem” tuvākajos projektu konkursos;
• līdzdarbības iespējām citu valstu kultūras projektos;
• ES līmeņa kultūras nozares konferencēm un semināriem;
Laura Turlaja, ES kultūras kontaktpunkta vadītāja.


12:50 – 13:20 Latgales kultūras programma. Konkursa nolikums.Tipiskākās projektu pieteikumu kļūdas no iepriekšējiem uzsaukumiem.
Oskars Zuģickis, Latgales kultūras programmas projektu vērtēšanas eksperts.


13:20 – SIF izsludinātie projektu konkursi 2009.gadā.
Oskars Zuģickis, Latgales RSIC speciālists.


Sīkāka informācija interesentiem: Oskars Zuģickis, Latgales RSIC, tālr.: 65423801, e-pasts: oskars.zugickis@latgale.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 31.03.2009.