Seminārs Komercdarbības attīstības atbalsts no ES fondiem lauku teritorijās

18.03.2009.

18.03.2009 plkst. 09:30 – 14:00, Guteņi, Aglonas pag., Preiļu rajons, viesu māja „Mežinieki”, Semināri, sanāksmes, tikšanās


Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs rīko semināru Aglonas pagastā „Komercdarbības attīstības atbalsts no ES fondiem lauku teritorijās”


Darba kārtība:
09:30 – Reģistrācija.
10:00 – Semināra atklāšana. Prezentācija par Latgales RSIC – O.Zuģickis
10:15 – LIAA administrētā ES struktūrfondu atbalsta programma „Atbalsts ieguldījumiem sīko un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajā teritorijā”
Plānotās izmaiņas – RSIC speciālists Oskars Zuģickis
11:00 – Citas ES un valsts atbalsta programmas lauku teritoriju komersantiem, tūrisma nozares uzņēmumu pakalpojumu attīstībai. Ieteikumi projektu iesniegumu aizpildīšanā – RSIC speciālists Andris Kucins, konsultante Lidija Pundure
11:45 – Kafijas pauze
12:00 – Citas ES un valsts atbalsta programmas lauku teritoriju komersantiem, tūrisma nozares uzņēmumu pakalpojumu attīstībai. Ieteikumi projektu iesniegumu aizpildīšanā – RSIC speciālists Andris Kucins, konsultante Lidija Pundure
13:00 – Nodokļu likumdošanas aktualitātes, izmaiņas 2009.gadā. Konsultante Lidija Pundure
13:30 – Diskusija, jautājumi
14:00 – Semināra noslēgums


Kontaktinformācija:
Oskars Zuģickis
Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs
tālr.: 54 23801; 54 23802
fakss: 54 28111
mob.tel: 2 6565858
e-pasts:
oskars.zugickis@latgale.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 18.03.2009.