Noteikta kārtība Sociālās virtuves pakalpojumu saņemšanai Preiļu novada Sociālajā dienestā

16.03.2009.

Preiļu novada Sociālajā dienestā no 2004. gada darbojas Sociālās virtuves pakalpojumi. Šobrīd Preiļu novada domē ir apstiprināta sociālās virtuves pakalpojumu saņemšanas kārtība.


Saskaņā ar izstrādātajiem noteikumiem sociālās virtuves pakalpojumus var saņemt personas vai ģimenes, kuras ar Sociālā dienesta lēmumu atzītas par trūcīgām, nestrādājoši vientuļi pensionāri un invalīdi, kuri mājoklī deklarēti un dzīvo vieni un kuru pensija ir līdz 160 latiem, nestrādājoši pensionāri un invalīdi, kuri mājoklī deklarēti un dzīvo vieni, kuru pensija ir līdz 160 latiem un kuriem nav citur dzīvojoša laulātā, divi vai vairāki kopā dzīvojoši nestrādājoši pensionāri vai invalīdi, kuru ienākumi uz katru mājoklī deklarēto locekli nepārsniedz 140 latus, aprūpējamās personas, kurām piešķirta aprūpe mājās.


Samaksa par pakalpojuma saņemšanu ir noteikta no 35 santīmiem līdz 60 santīmiem.


Sociālās virtuves pakalpojumu persona var saņemt vienu reizi dienā no pirmdienas līdz piektdienai laikā no plkst.11.30 līdz plkst.14.30, iepriekš piesakoties pie Sociālā dienesta klientu apkalpošanas operatora.


Atkarībā no ēdiena cenas ēdienkarte ir dažāda – dažkārt iedzīvotāji saņem gan zupu, gan otro ēdienu, citās dienās tiek gatavots tikai otrais ēdiens. Kā uzskata pakalpojuma izmantotāji, ēdiena kvalitāte ir augsta un porcijas lielas. Apmeklētāji atzīst, ka, paēdot sātīgās pusdienas, var iztikt visu dienu.


2009. gadā pieprasījums pēc sociālās virtuves pakalpojumiem ir pieaudzis, janvārī pusdienas saņēmuši 35 cilvēki. Pagājušajā gadā sociālās virtuves pakalpojumi tika sniegti vidēji 23 cilvēkiem mēnesī.


Maija Paegle,
Sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 16.03.2009.