Vairākas iedzīvotāju kategorijas Preiļu novada sociālajā dienestā var saņemt veļas mazgāšanas un dušas pakalpojumus

16.03.2009.

Preiļu novada domē ir apstiprināta dušas izmantošanas un veļas mazgāšanas pakalpojumu kārtība Sociālajā dienestā.


Veļas mazgāšanas pakalpojums pieejams pirmdienās un otrdienās. Mazgāšanai tiek pieņemta tikai gultas veļa un vieglās drēbes. Dušu var izmantot ceturtdienās un piektdienās, pakalpojuma izmatošanas laiks – 30 minūtes.


Dušas izmantošanas un veļas mazgāšanas pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas vai ģimenes, kuras ar Preiļu novada domes Sociālā dienesta lēmumu atzītas par trūcīgām, nestrādājoši vientuļi pensionāri un invalīdi, kuri mājoklī deklarēti un dzīvo vieni un kuru pensija ir līdz 160 latiem, nestrādājoši pensionāri un invalīdi, kuri mājoklī deklarēti un dzīvo vieni, kuru pensija ir līdz 160 latiem un kuriem nav citur dzīvojoša laulātā, divi vai vairāki kopā dzīvojoši nestrādājoši pensionāri vai invalīdi, kuru ienākumi uz katru mājoklī deklarēto locekli nepārsniedz 140 latus, aprūpējamās personas, kurām ar Sociālā dienesta lēmumu piešķirta aprūpe mājās.


Minētās iedzīvotāju kategorijas veļas mazgāšanas pakalpojumus ir tiesīgas saņemt, ja viņiem dzīvesvietā nav veļas mazgāšanas iespēju un automātiskās veļas mazgājamās mašīnas, savukārt dušas pakalpojumus var saņemt personas, kurām dzīvesvietā nav karstā ūdens un piemērotu telpu personīgās higiēnas ievērošanai.


Samaksa par veļas mazgāšanu ir no 35 līdz 55 santīmiem, bet dušas izmantošana maksā no 45 līdz 55 santīmiem par katru pakalpojumu.


Lai būtu iespēja izmantot dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu, personai Sociālajā dienestā jāiesniedz rakstisks iesniegums un dokuments, kas apliecina piederību kādai pakalpojuma saņēmēja kategorijai. Abus pakalpojumus viena persona vai ģimene var saņemt vienu reizi nedēļā, iepriekš piesakoties pie Sociālā dienesta klientu apkalpošanas operatora.


Pakalpojumi iedzīvotājiem pieejami jau no 2003. gada nogales, bet līdz šim bija noteikti tikai pakalpojumu izmantošanas izcenojumi.


Maija Paegle,
sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 16.03.2009.