Juglā tiks atvērts Sirds veselības kabinets, kura pakalpojumi iedzīvotājiem ir bez maksas

18.03.2009.


Šī gada 18.martā plkst.14.00 Rīgā, Juglas ielā 2, SIA „Juglas medicīnas centrs” telpās, tiks atklāts Sirds veselības kabinets (turpmāk – SVK). Pakalpojumi šajā kabinetā, tāpat kā pārējos divdesmit SVK visā Latvijā, apmeklētājiem būs bez maksas.


Juglas medicīnas centrs ir pirmā veselības aprūpes iestāde Latvijā, kas ieviesīs Sabiedrības veselības aģentūras (turpmāk – SVA) izstrādāto Sirds veselības kabineta modeli,  pilnībā sedzot kabineta uzturēšanas izmaksas. Esošo divdesmit SVK izmaksas sedz SVA, taču jaunu kabinetu atvēršanai finansējums 2009.gadā netika piešķirts. Līdz ar to – tā dēvētā  know-how principa piemērošana jaunu kabinetu atvēršanā, proti – SVA apmāca jaunatvērtā kabineta medicīnas personālu, kabinets strādā pēc SVA izstrādātas metodoloģijas, pacientu dati nonāk kopējā datu bāzē, kabinets tiek apgādāts ar SVA izstrādātajiem informatīvajiem materiāliem, taču izmaksas sedz iestāde, kuras paspārnē kabinets strādā – ir optimālākā forma jaunu Sirds veselību kabinetu atvēršanai apstākļos, kad valstij ir ierobežoti līdzekļi bezmaksas profilakses pakalpojumu nodrošināšanā pacientiem.


Pirmais Sirds veselības kabinets tika atklāts 2000.gadā Kurzemē, Kuldīgas Primārās veselības aprūpes centrā. Sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti tika izveidota datu bāze, kurā tiek apkopoti un analizēti kabineta pameklētāju dati. Gadu gaitā SVK apmeklē arvien vairāk iedzīvotāju: 2006.gadā SVK pakalpojumus izmantoja 7 889 apmeklētāji, 2007.gadā – 10 527 , bet  2008.gadā –  19 404 apmeklētāji, no kuriem 15 013 cilvēki vizītē uz SVK devās pirmo reizi.


Galvenā Sirds veselības kabinetu misija ir – izglītot par sirds veselības veicināšanu un slimību profilaksi, aicināt iedzīvotājus vairāk pievērst uzmanību savai sirds veselībai. Sirds veselības kabinetus iedzīvotāji var apmeklēt bez ģimenes ārsta nosūtījuma un bez maksas veikt sirds veselības riska faktoru agrīno diagnostiku. Tā, piemēram, laika posmā no 2007.gada līdz 2009.gada martam paaugstināts asinsspiediens tika konstatēts vairāk nekā 5000 SVK apmeklētāju, paaugstināta ķermeņa masa – vairāk nekā 11 000 apmeklētāju, paaugstināts holesterīna līmenis asinīs  – vairāk nekā 20 000 apmeklētāju.


Cilvēkam, kuram SVK kabineta apmeklējuma laikā tiek konstatēti paaugstināti sirds veselības riska faktori, ieteicams apmeklēt ģimenes ārstu, lai veiktu papildus veselības stāvokļa izmeklējumus.


Informāciju sagatavoja:
SVA Komunikācijas daļas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Baiba Auzāne

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.