Par iespēju deklarēt dzīvesvietu elektroniski

16.03.2009.

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts (Sekretariāts) informē, ka vienotajā valsts un pašvaldību e-pakalpojumu portāla www.latvija.lv sadaļā „Dzīvesvieta, nekustamais īpašums, būvniecība” ir pieejams e-pakalpojums „Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana”, kas nodrošina iespēju deklarēt dzīvesvietu elektroniski, izmantojot tiešsaistes formu.


Sekretariāts sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (Pārvalde) ir izveidojis šo e-pakalpojumu, lai atvieglotu iedzīvotājiem un Pārvaldei dzīvesvietas deklarēšanas procesu.


Līdz šim persona varēja iesniegt dzīvesvietas deklarāciju elektroniski, manuāli aizpildot deklarācijas veidlapu un nosūtot to uz Pārvaldes elektroniskā pasta adresi. Līdzšinējā kārtība radīja problēmas ar neprecīzi aizpildītiem datiem, līdz ar to klientiem bieži bija jāprecizē deklarācijā sniegtās ziņas un pakalpojuma saņemšanas process tika paildzināts.


E-pakalpojumā deklarācija tiek sagatavota, izmantojot īpašu tiešsaistes formu, un dzīvesvieta tiek deklarēta tiešsaistē. Tā kā dati tiek automātiski pārbaudīti valsts reģistros, tiek novērstas iespējamās kļūdas, un klientam pakalpojuma saņemšanas process ir ātrāks un ērtāks.


E-pakalpojumā, tāpat kā sūtot deklarāciju pa elektronisko pastu, nepieciešams VAS „Latvijas Pasts” izsniegts drošs elektroniskais paraksts (viedkarte un e-paraksta nolasīšanas iekārta).


Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma pārejas noteikumu 9.punktu, no 2009.gada 1.jūlija dzīvesvietu elektroniski varēs deklarēt tikai, izmantojot tiešsaistes formu. Līdz tam ir spēkā arī līdzšinējā iespēja elektroniski parakstīto deklarāciju iesniegt ar elektroniskā pasta palīdzību, tomēr, ņemot vērā, ka e-pakalpojums nekādā jomā neierobežo un neapgrūtina pakalpojuma saņemšanas iespējas, bet tieši otrādi- paātrina un atvieglo pakalpojuma saņemšanu, Pārvalde vairs neinformē klientus par iespēju deklarēt dzīvesvietu pa elektronisko pastu, bet aicina izmantot jauno e-pakalpojumu.


Lai popularizētu e-pakalpojuma izmantošanu un informētu iedzīvotājus par ērtākām pakalpojuma saņemšanas iespējām, Sekretariāts un Pārvalde aicina iesaistīties šī e-pakalpojuma popularizēšanā, izvietojot informāciju gan Jūsu informatīvajos materiālos (ja tādi ir izveidoti attiecībā uz dzīvesvietas deklarēšanu), gan Jūsu mājas lapā, gan arī konsultējot klientus mutiski. Tāpat aicinām turpmāk nesniegt klientiem informāciju par iespēju dzīvesvietas deklarāciju iesniegt ar elektroniskā pasta starpniecību.


Nepieciešamības gadījumā Sekretariāta speciālisti sniegs Jums konsultācijas par Jūsu mājaslapā ievietojamās informācijas saturu. Lai atvieglotu Jums informācijas publicēšanu, pielikumā nosūtām mūsu piedāvāto informācijas paraugu.


Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Sekretariāta E-pakalpojuma attīstības nodaļas konsultanti Evitu Slastjunovu (tālr.: 67142673, e-pasts: evita.slastjunova@eps.gov.lv ).


Pielikums Nr.1: Informācijas par e-pakalpojumu „Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana” paraugs.


Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde nodrošina iespēju deklarēt dzīvesvietu elektroniski, izmantojot portālā www.latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu „Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana”.


Elektroniski iespējams deklarēt gan savu, gan sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu.


E-pakalpojumā deklarācija tiek sagatavota, izmantojot īpašu tiešsaistes formu, un dzīvesvieta tiek deklarēta tiešsaistē. Tā kā dati tiek automātiski pārbaudīti Valsts Adrešu reģistrā un Iedzīvotāju reģistrā, tiek novērstas iespējamās kļūdas, un pakalpojuma saņemšanas process ir ātrāks un ērtāks.


Pakalpojuma izmantošanai nepieciešams VAS „Latvijas Pasts” izsniegts drošs elektroniskais paraksts (e-paraksts). Informācija par e-paraksta saņemšanu pieejama e-paraksta mājaslapā www.e-me.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.