Lauksaimnieku zināšanai!

16.03.2009.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu nr. 107 „Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību” 1. pielikumā „Atbalsts lauksaimniecības zemes ielabošanai” noteikto kārtību, 2009. gadā iesniegumus un citus dokumentus augšņu agroķīmiskajai izpētei, saņemot valsts atbalstu 40% apmērā, pieņem Valsts SIA „Agroķīmisko pētījumu centrs”.


Iesniegumus, zemes robežu plāna kopijas ar zemes kadastra numuriem un iezīmētu pētāmo platību pieņem
no š.g. 16. marta līdz 29. martam (darba dienās no 9.00 līdz 17.30)
Valsts SIA „Agroķīmisko pētījumu centrs” Rīgā, Struktoru ielā 14a.
Dokumentus var nosūtīt arī pa pastu ierakstītā vēstulē (pasta zīmogs ne vēlāk kā 29. marts), pasta indekss LV- 1039.


Informācija: mājas lapā www.apcentrs.lv
tālr.: 371-67552996, 371-67553347, fakss: 371-67551272
e-pasts: info@apcentrs.lv


Iesniegumu veidlapas var saņemt arī pie savu pagastu lauku attīstības speciālistiem.

Pēdējās izmaiņas: 16.03.2009.