2009. gada 19. martā Aizkalnes pagasta telpās seminārs …

19.03.2009.

Paziņojums 2009. gada 19. martā plkst. 11.00 


Aizkalnes pagasta telpās seminārs


• Pārtikas un veterinārā dienesta prasības mājražošanā un lauksaimniecības produktu realizācijā,
• Jaunākā informācija bioloģiskajā lauksaimniecībā,
• Valsts atbalsts lauksaimniecībā 2009. gadā,
• Citas aktualitātes.


Lektori:
PVD pārtikas inspektore Solvita Kravale
Latgales LKB vecākā speciāliste augkopībā Inese Magdalenoka
Viduslatvijas  LAB speciāliste Zita Briška
Aizkalnes pagasta lauku attīstības speciāliste Janīna Beča

Pēdējās izmaiņas: 19.03.2009.