Meža īpašnieku ievērībai

16.03.2009.

Ar šā gada 16. martu līdz 17. aprīlim atkal var iesniegt projektus trijos Lauku attīstības programmas pasākumos, ar kuru palīdzību ir iespējams iegūt Eiropas Savienības finansējumu sava īpašuma sakārtošanai.


“Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” – atbalsts jaunaudžu kopšanai, jaunaudžu kopšanai ar atzarošanu, mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai un jaunu instrumentu, tai skaitā krūmgriežu, motorzāģu un aprīkojuma, kā arī darba aizsardzības līdzekļu, iegādei. Pieejamais publiskais finansējums- 2 660 211 Ls.


“Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana” – atbalsts gan meža ieaudzēšanai un kopšanai lauksaimniecībā neizmantojamā zemē, gan dabiski ieaugušo mežaudžu kopšanai un papildināšanai lauksaimniecībā neizmantojamā zemē. Pieejamais publiskais finansējums – 1 000 000 Ls.


“Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana” – atbalsts meža atjaunošanai un kopšanai pēc vējgāzes vai ugunsgrēka. Pieejamais publiskais finansējums – 350 000 Ls


Informācija un iesniegumu veidlapas pieejamas mājas lapā www.lad.gov.lv


Materiālu sagatavoja Janīna Beča
Aizkalnes pagasta lauku attīstības speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 16.03.2009.