Vai jūs pazīstat tādu jaunieti? Iespējamā misija aicina talantīgus absolventus divus gadus strādāt skolā!

06.04.2009.

Jūsu rajona pilsētu un lauku skolās noteikti mācījušies talantīgi, ar līdera dotībām apveltīti skolēni, kas nesen beiguši vai šogad beigs augstskolu. Kā būtu, ja šie – paši labākie jaunieši, atkal būtu jūsu vidū? Aiciniet savējos atgriezties!


Iespējamā misija piedāvā darbu, mācības un karjeras attīstības iespējas talantīgiem augstskolu absolventiem un aicina viņus divus gadus strādāt skolā, vienlaikus attīstot savas pedagoģijas un līderības prasmes. Dalībai Iespējamā misijā katru gadu tiek rūpīgi atlasīti 15-20 talantīgi augstskolu absolventi no visas Latvijas, par galvenajiem kritērijiem izvirzot viņu motivāciju piedalīties programmā, kā arī spējas kļūt par iedvesmojošiem skolotājiem un līderiem.


Pirmais programmas iesaukums – 12 jauni skolotāji ar 2008. gada septembri jau strādā 11 skolās gan Rīgā, gan ārpus tās. Arī Latgalē darbojas viens no Iespējamās misijas skolotājiem Sergejs Hruļovs, kas māca angļu valodu un sociālās zinības Daugavpils rajona Sventes vidusskolā. 


Mēs meklējam jauniešus, kas ir elastīgi un empātiski, ar pozitīvu attieksmi pret dzīvi, ar iniciatīvu un gatavību uzņemties atbildību, kā arī vēlmi pilnveidoties un attīstīt savas līdera prasmes. Programmai var pieteikties jaunieši, kas ieguvuši bakalaura grādu vai 2. līmeņa augstāko profesionālo izglītību, bet nav mācījušies kādā skolotāju sagatavošanas programmā. Pieteikties var arī pēdējā kursa studenti un jaunieši, kas augstskolu beiguši jau pirms dažiem gadiem vai pašlaik studē maģistrantūrā. Varbūt jūs zināt kādu, kas ir piemērots programmai? Pastāstiet viņam par mums un aiciniet pieteikties! Varbūt jūs pats esat tas, ko meklējam? Nāciet un piesakieties!


Beidzamais pieteikšanās termiņš, lai programmas dalībnieki jau ar 2009. gada 1. septembri varētu sākt strādāt skolā, ir 6. aprīlis. Ja jūs pazīstat jaunieti (-šus), kas būtu piemēroti programmai, aiciniet viņus pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu programmas mājas lapā: www.iespejamamisija.lv vai iesakiet mums viņu, rakstot uz e-pastu info@iespejamamisija.lv un mēs ar viņu sazināsimies!


Aicinām atsaukties arī skolas, kuras vēlas un ir gatavas savā saimē uzņemt jaunos skolotājus – Iespējamās misijas dalībniekus. Tiek aicinātas skolas, kas var piedāvāt pilnu slodzi vismaz vienā (vai divos) no šādiem mācību priekšmetiem: matemātika, bioloģija, ķīmija, fizika, sociālās zinības, vēsture, dzimtā valoda un literatūra, svešvalodas (angļu/vācu/krievu), bet izskatīsim pieteikumus arī citiem mācību priekšmetiem. Skolu pieteikumus gaidīsim līdz 30. aprīlim, paralēli šobrīd jau notiek dalībnieku pieteikšanās un atlase. Skolu pieteikums rakstāms brīvā formā. Vairāk informācijas meklējiet mājas lapā www.iespejamamisija.lv sadaļā Skolas.

Pēdējās izmaiņas: 06.04.2009.